Warning
This page is located in archive.

Letní Programovací Boot Camp

Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Harmonogram

Po 12. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Út 13. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 14. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čt 15. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Akce se uskuteční v místnostech: KN:E-328, KN:E-307, KN:E-310 a KN:E-311 ve třetím patře budovy E FEL ČVUT na Karlově náměstí a v místnostech T2:H1-130 a T2:H1-131 v halových učebnách (H1) FEL ČVUT v Dejvicích.

Kontaktní osoba

Ladislav Serédi ladislav.seredi@fel.cvut.cz

Cvičící

Cena

  • Kurz je pro zapsané studenty zdarma.

Program pro jednotlivé dny

V závislosti na rychlosti jednotlivých skupin se v průběhu týdne může program měnit.

courses/pri-bootcamp/start.txt · Last modified: 2022/09/08 17:38 by riskoana