Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Letní Programovací Boot Camp

Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Harmonogram

Po 12. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Út 13. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 14. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čt 15. 9. 2022 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Akce se uskuteční v místnostech: KN:E-328, KN:E-307, KN:E-310 a KN:E-311 ve třetím patře budovy E FEL ČVUT na Karlově náměstí a v místnostech T2:H1-130 a T2:H1-131 v halových učebnách (H1) FEL ČVUT v Dejvicích.

Kontaktní osoba

Ladislav Serédi ladislav.seredi@fel.cvut.cz

Cvičící

Cena

  • Kurz je pro zapsané studenty zdarma.

Program pro jednotlivé dny

V závislosti na rychlosti jednotlivých skupin se v průběhu týdne může program měnit.

courses/pri-bootcamp/start.txt · Last modified: 2022/09/08 17:38 by riskoana