Warning
This page is located in archive.

Letní Programovací Boot Camp

Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Harmonogram

Po 14. 9. 2020 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Út 15. 9. 2020 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 16. 9. 2020 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čt 17. 9. 2020 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Místo konání bude upřesněno během prázdnin.

Kontaktní osoba

Ladislav Serédi ladislav.seredi@fel.cvut.cz

Cvičící

Cena

  • Kurz je pro zapsané studenty zdarma.

Program pro jednotlivé dny

V závislosti na rychlosti jednotlivých skupin se v průběhu týdne může program měnit.

courses/pri-bootcamp/start.txt · Last modified: 2020/09/02 15:18 by seredlad