Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Den 1

Dopoledne

Úkol 0

# riskoana
 
name = input("Zadejte sve jmeno: ")
 
print("Letosniho programovaciho bootcampu se ucastni " + name)


Úkol 1

# Jana
 
a = float(input("Zadejte stranu ctverce: "))
 
obvod = 4*a
obsah = a*a
 
print("Obvod je: " + str(obvod))
print("Obsah je: " + str(obsah))

Volné autorské řešení: Miroslav Müller


Úkol 2

# Bartolomej
# revize: Honza
 
a = float(input("Zadejte delku strany a: "))
b = float(input("Zadejte delku strany b: "))
 
obvod = 2*(a+b)
obsah = a*b
 
print("Obvod je: " + str(obvod))
print("Obsah je: " + str(obsah))

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Úkol 3

# Luka Jovanovic
# revize: Honza
pi = 3.14
 
r = float(input("Zadejte polomer kruhu:"))
 
obvod = 2*pi*r
obsah = pi*r*r
 
print("Obvod kruhu je: " +str(obvod))
print("Obsah kruhu je: " +str(obsah))

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Úkol 4

# Jiri Kubik
# revize: Honza
 
pi = 3.14
 
r = float(input("Zadejte polomer koule: "))
 
V = (4/3)*pi*r*r*r
S = 4*pi*r*r
 
print("Povrch koule o polomeru " + str(r) + " je:", S)
print("Objem koule o polomeru", r, "je: " + str(V))

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Úkol 5

# Jana
 
a = float(input("Zadejte a: "))
b = float(input("Zadejte b: "))
 
print("a+b =", a+b)
print("a-b =", a-b)
print("a*b =", a*b)

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Úkol 6

# autor neznamy
# revize: Honza, riskoana
 
a = input("Zadejte a: ")
b = input("Zadejte b: ")
 
# na prohozeni hodnot si nejdrive ulozime hodnotu z "a" do pomocne promenne "c"
# kdyz mame hodnotu z "a" bezpecne ulozenou, priradime hodnotu z "b" do "a" (cimz prepiseme puvodni hodnotu v "a")
# pote do "b" priradime puvodni hodnotu "a", kterou jsme si ulozili v "c"
c = a
a = b
b = c
 
print("a = ", a)
print("b = ", b)

Aritmetické prohazování bez použití pomocné proměnné

# autor: riskoana
 
a = input("Zadejte a: ")
b = input("Zadejte b: ")
 
# doporucuju si to krok po kroku rozepsat nebo pro ilustraci odkomentovat zakomentovane radky kodu :)
a = a + b
# print("a = ", a)
b = a - b
# print("b = ", b)
a = a - b
# print("a = ", a)
 
print("a = ", a)
print("b = ", b)

Python magie

# autor: riskoana
 
a = input("Zadejte a: ")
b = input("Zadejte b: ")
 
# doporucuju si to krok po kroku rozepsat
a, b = b, a
 
print("a = ", a)
print("b = ", b)

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Odpoledne

Úkol 0

# riskoana
 
base = int(input("Zadejte zaklad: "))
exp = int(input("Zadejte exponent: "))
if base == 0 and exp == 0:
  print("Nedefinovano.")
else:
  result = base**exp
  print(str(base) + "^" + str(exp) + "=" + str(result))


Úkol 1

# Lucka
 
a = int(input("Zadej cislo a: "))
b = int(input("Zadej cislo b: "))
if a > b:
  print(a)
elif b > a:
  print(b)
else:
  print("Cisla se rovnaji")


Úkol 2

# Luka
# revision: kubiji2
 
a = int(input("Zadejte cislo: "))
if a >= 10 and a <= 20:
  print("Zadane cislo lezi v intervalu.")
else:
  print("Zadane cislo nelezi v intervalu.")


Úkol 3

# Luka:
# revision kubikji2
 
a = int(input("Zadejte cislo: "))
 
if a%2 == 0:
  print("Cislo je sude.")
else:
  print("Cislo je liche.")


Úkol 4

# Bartolomej Bornus
# revize: Honza
 
delka = float(input("Zadejte delku: "))
sirka = float(input("Zadejte sirku: "))
vyska = float(input("Zadejte vysku: "))
 
objem = delka*sirka*vyska
 
print("Objem kvadru je:", objem)

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Úkol 5

# Vojta J.
# revision kubikji2
 
a = float(input("Zadejte stranu a: "))
b = float(input("Zadejte stranu b: "))
c = float(input("Zadejte stranu c: "))
 
s = (a+b+c)/2
 
obsah=(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))**(1/2) #Heronuv vzorec
print("Obsah trojuhelniku je ", obsah)


Úkol 6

# Marek Bistricky
# Lucka
# revize: Honza
pi = 3.14
 
d = float(input("Zadej prumer sudu [v metrech]: "))
v = float(input("Zadej vysku sudu [v metrech]: "))
 
polomer_dm = (d/2)*10
vyska_dm = v*10
 
objem_dm3 = pi * polomer_dm**2 * vyska_dm
mnozstvi_dm3 = float(input("Zadej mnozstvi vody v sudu [v litrech]: "))
 
if mnozstvi_dm3 >= objem_dm3:
  print("Sud pretece.")
else:
  print("Voda se do sudu vejde.")
  vyska_dm = mnozstvi_dm3 / (pi*polomer_dm**2)
  print("Voda vystoupa do", vyska_dm/10, "metru.")

Volné autorské řešení:

Miroslav Müller


Volitelné

Úkol 1

Inspiraci k nalezení algoritmu řešení je možné čerpat z Wikipedie

# riskoana
a = float(input("prvni strana trojuhelniku: "))
b = float(input("druha strana trojuhelniku: "))
c = float(input("treti strana trojuhelniku: "))
 
if (a + b > c) and (b + c > a) and (a + c > b): #ověření platnosti trojúhelníkové nerovnosti
  print("Trojuhelnik lze sestavit.")
  if (c**2 == a**2 + b**2) or (b**2 == c**2 + a**2) or (a**2 == c**2 + b**2): #pythagorova věta
    print("Trojuhelnik je pravouhly.")
  elif (c**2 > a**2 + b**2) or (b**2 > c**2 + a**2) or (a**2 > c**2 + b**2): 
    print("Trojuhelnik je tupouhly.")
  else:
    print("Trojuhelnik je ostrouhly.")
else:
  print("Trojuhelnik nelze sestavit.")


Úkol 2

# riskoana
# modified by kubikji2
 
a = float(input("Zadejte kvadraticky clen: "))
b = float(input("Zadejte linearni clen: "))
c = float(input("Zadejte absolutni clen: "))
d = (b**2)-(4*a*c)
d_odm = d**(1/2)
if a == 0:
  if b == 0 and c == 0:
    print("Resenim je kazde realne cislo.")
  elif b == 0:
    print("Toto je nepravdivy vyraz.")
  else:
    print ("Resenim je " + str(-c/b))
elif d < 0:
  print("Rovnice nema v oboru realnych cisel reseni.")
elif d == 0:
  print("Rovnice ma jeden dvojnasobny koren: " + str((-b-d_odm)/2*a))
else:
  print("Rovnice ma dve reseni: ")
  print("x1 = " + (str((-b-d_odm)/(2*a))))
  print("x2 = " + (str((-b+d_odm)/(2*a))))


Úkol 3

# Vojta
 
x1 = float(input("Zadej souradnici X prvniho bodu: "))
y1 = float(input("Zadej souradnici Y prvniho bodu: "))
x2 = float(input("Zadej souradnici X druheho bodu: "))
y2 = float(input("Zadej souradnici Y druheho bodu: "))
 
if((x2-x1) == 0):
  print("Smernice lezi v nekonecnu.")
else:
  print("Smernice je:", ((y2 - y1)/(x2 - x1)))


Úkol 4

# Vojta
 
x1 = float(input("Zadej souradnici X prvniho bodu: "))
y1 = float(input("Zadej souradnici Y prvniho bodu: "))
x2 = float(input("Zadej souradnici X druheho bodu: "))
y2 = float(input("Zadej souradnici Y druheho bodu: "))
x3 = float(input("Zadej souradnici X tretiho bodu: "))
y3 = float(input("Zadej souradnici Y tretiho bodu: "))
 
vekx = x2 - x1
veky = y2 - y1
 
a = -veky
b = vekx
c = -a*x1 - b*y1
 
if(a*x3+b*y3+c==0):
  print("Body lezi v primce.")
else:
  print("Body nelezi v primce.")


courses/pri-bootcamp/solutions/day1.txt · Last modified: 2022/09/11 23:01 by kubikji2