Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Letní Boot Camp

Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Harmonogram 2018

  • pondělí 24. 9. až čtvrtek 27. 9. 2018.
  • vždy 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 (6 hodin za den)
  • místnosti: KN:E-307, KN:E-310, KN:E-311

Příhlášení

Rozdělení skupin

Všechny tři učebny jsou ve třetím patře budovy E na Karlově náměstí a rozdělení bude doplněno v závislosti na počtu přihlášených studentů.

Kde najdete místnosti

Kontaktní osoba

  • Petr Váňa (vanapet1@fel.cvut.cz, KN:E-302)

Cvičící

  • Jiří Kubík (kubikji2@fel.cvut.cz)
  • Ladislav Serédi (seredlad@fel.cvut.cz)

Cena

  • Kurz je pro zapsané studenty zdarma.

Program pro jednotlivé dny

Program se může v průběhu týdne měnit v závislosti na rychlosti jednotlivých skupin.

courses/pri-bootcamp/start.txt · Last modified: 2018/09/03 18:32 by vanapet1