Warning
This page is located in archive.

MS Teams pro distanční výuku

Pro distanční výuku PRP jsme se rozhodli využít MS Teams. Software je přístupný přes web https://teams.microsoft.com, ale k připojení do videokonference je potřeba mít nainstalován Desktop client. Dostupné jsou verze pro Linux, Windows i Android. Doporučujeme použít dva monitory, ať můžete pohodlně pracovat např. v MS Code a zároveň vidíte to, co je ukazováno ve videokonferenci MS Teams. Zároveň Vás poprosíme, připojte se i s webkamerou (pokud ji máte), cvičení tak budou mnohem osobnější ;-)

Pro pohodlnou možnost práce a aktivní účast ve videohovoru doporučujeme použít dva monitory.
Připojte se i s webkamerou, prosím, ať máme cvičení co nejosobnější ;-)

Přihlášení

MS Teams jsou zpřístupněny přes celouniverzitní licenci. Přihlásit se lze pomocí ČVUT ID (KOS username) v doméně ČVUT, tedy username@cvut.cz a ČVUT hesla (heslo do KOSu). Pro přihlášen v doméně Microsoft (figure 1) zadejte výše zmíněné ID, čímž dojde k přesměrování na stránku ČVUT (figure 2), kde proběhne samotné přihlášení.

Fig. 1: Přihlašovací obrazovka v doméně Microsoft Fig. 2: Přihlašovací obrazovka po přesměrování na web ČVUT

Instalace

Klient lze stáhnout z webu , případně při přihlášení do webové aplikace se při snaze o připojení k meetingu ukáže hláška s žádostí o stažení klienta.

Připojení se k týmu

Pokud jste byli přidáni k týmu vyučujícím, po přihlášení ho rovnou uvidíte v nabídce.

Pokud jste obdrželi alfanumerický kód, v záložce Create or join new team po jeho zadání budete mít zpřístupněný daný tým.

Fig. 3: Připojení se k týmu pomocí kódu

Připojení k meetingu

K probíhajícímu meetingu se lze připojit pomocí tlačítka Join now v patřičném kanálu. Zároveň můžete být přizváni k již probíhajícímu meetingu. V takovém případě vám vyskočí notifikace s žádostí o připojení se (pokud máte aplikaci otevřenou a jste v ní přihlášeni).

Fig. 4: Notifikace o probíhající videokonferenci na stránce příslušného kanálu Fig. 5: Notifikace z žádostí o připojení se k probíhající videokonferenci. Notifikace vyskakuje na hlavním monitoru v pravém spodním rohu.

Ovládání

Ve videohovorech si jsou všichni účastníci, co se práv k činnostem týče, naprosto rovni. Proto je potřeba dodržovat pár pravidel, aby byl průbeh cvičení co nejhladčí a nezasahovali jsme si do výkladu.

  • Po připojení se k videohovoru se ujistěte, že nemáte zapnutý mikrofon
  • Nesdílejte svoji obrazovku
  • K dotazům používejte chat, případně požádejte o slovo a mikrofon si zapněte až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni. Na konci nezapomeťe svůj mikrofon opět vypnout.

Ovládání během videokonference je skryto a lze ho vyvolat najetím myší do hlavního prostoru aplikace.

Fig. 6: Vzhled MS Teams behem videokonference, pokud nikdo nesdílí obrazovku. Fig. 7: Stejné okno se zobrazeným menu.

Menu má 7 položek, viz figure 8. Pokud máte problém se zvukem či mikrofonem, kliknutím na polžku Další možnosti → Show device options lze nastavit mikrofon a reproduktory. Nezapomeťe si pak opět otevřít panel s chatem :)

Fig. 8: Detail menu. Zleva: zapnutí/vypnutí webkamery, zapnutí/vypnutí mikrofonu, začít sdílet, další možnosti, chat, účastníci, ukončit hovor.

Vzhledem k velkému počtu účastníků není jasné, koho Vám MS Teams bude ukazovat v případě, kdy nebude sdílena žádná obrazovka. Pokud si chcete vybrat nějakého účastníka (pravděpodobně Vašeho cvičícího), který se má zobrazovat, lze to udělat následovně. Otevřete z menu položku Participants. V seznamu účastníku si najděte dotyčnou osobu a otevřením menu u jejího jména lze zvolit položku Pin participant, čímž se Vám začně zobrazovat právě tento účastník.

Fig. 8: Možností //Pin participant// si zobrazíte dotyčného účstníka.

courses/b0b36prp/tutorials/ms_teams.txt · Last modified: 2020/10/04 20:04 by bayerja1