Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Priprava_CERC_2020

Oficiální informace k soutěži: https://contest.felk.cvut.cz/20cerc/.

Kompletní info: https://icpc.global/

Link na setkání v MS Teams v pátek, 17.9., 17:00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2CaKri8NlyV42B-hrXkR9hpnT4bII2lQe7YKKSdZTMM1%40thread.tacv2/1631827506522?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%2201878292-2c9c-4a36-9a4a-b333deacbb62%22%7d

Dále doporučujeme vždy maximální spolupráci v týmu, pokud to jde,
osobně je to lepší než online přes komp.

Níže jsou náměty na tréninkovou činnost jak během setkání a tak i samostatně mimo setkání.


Méně zkušení

Méně zkušení si vyzkoušejí základní triviální odevzdání kódu do judge: s hotovým řešením.

Případně se všeobecně informují, jak vůbec na řešení a o možných úskalích: stručný návod.

Dále si vyzkoušejte svá samostatná řešení:

Co čekat na soutěži?

Rozdíly v obtížnosti úloh jsou velké a je nutno dhadnout a odfiltrovat ty, které nejspíše aktuálně “nedáme”.

Podívejme se na výsledky CERC 2011 v Praze. Zde získáme jasnou představu o obtížnosti úlohy podle toho, kolik týmů ji vyřešilo. Úlohu z této sady, která nám náročností víceméně odpovídá, pak najdeme v archivu ICPC Live Archive a tamtéž si můžeme rovnou zkusit odevzdat řešení. “Teploměry” v seznamu úloh napoví, jak se dařilo dalším řešitelům z celého světa po soutěži.

Tématika úloh:

Úlohy se dost dobře rozeznávají podle svých namětů a postupů řešení. V levém sloupečku na této stránce vyberte některý semestr 2019 LS až 2021 LS, rozklikněte odkaz “semináře” a scrollujte dolů, najdete jedno ze základních dělení a přísušné typické úlohy. Podobné a podrobnější kategorie jsou na serverech https://www.spoj.com/problems/tags, UVa Judge i jinde. Zkoušejte volně a nezávazně řešit a odevzdat (jednodušší) úlohy v různých tématických skupinách.

Pošlete seznam svých úspěchů e-mailem na adresu berezovs@fel.cvut.cz.

Kdo dospěl ve svém vývoji až sem, může klidně přejít do následující skupiny:


Zkušení

Zvolte jednu z dřívějších soutěží níže a řešte v ní maximální počet úloh v daném časovém limitu max 5 hodin soutěže. Můžete i “přeskakovat” mezi soutěžemi, pokud vám to tak lépe vyhovuje.

Pošlete seznam svých úspěchů e-mailem na adresu berezovs@fel.cvut.cz

Contest

Tymy: zde.

Soutěží týmy studentů VŠ o 1-3 členech, doporučujeme 3.
V sobotu odpoledne je testovací/zahřívací kolo, slouží k nácviku komunikace se systémem a s rozhodčími. Trvá cca 90 min, řeší se 3 úlohy, jejich výsledky se nepočítají.
V neděli dopoledne je ostré kolo, trvá 5 hodin, úloh k řešení bývá 10-14, jak kdy, a jen výjimečně některý tým vyřeší vše. Úlohy tým řeší samostatně, bez komunikace s konzultanty a bez webu. Výsledková tabulka všech týmů je během soutěže průběžně viditelná, snadno lze tak identifikovat nejsnazší úlohy (ty každý řeší nejdříve). Programuje se v C/Cpp/Javě a možná letos i v Pythonu, ale pozor, na rychlosti kódu také hodně záleží.
Úlohy jsou od nejjednodušších až po opravdu náročné. Web má mnoho trénovacích stránek, lze vyzkoušet oficiální archív s předchozími ročníky ICPC
https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/ a dále např.
https://www.geeksforgeeks.org/7-best-coding-challenge-websites-in-2020/
https://www.freecodecamp.org/news/the-10-most-popular-coding-challenge-websites-of-2016-fb8a5672d22f/ aj.
Kdo má v době soutěže některý algoritmizační předmět na FEL, může se většinou dohodnout s vyučujícími na dodatečné bonifikaci v tom předmětu za vyřešené úlohy na soutěži.
Dobré umístění si pak lze psát do CV, je to mezinárodně respektovaná soutěž.

courses/a4b36acm1/priprava_cerc2020.txt · Last modified: 2021/09/17 17:17 by berezovs