Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 3 (4.10.) Rekurze, backtrack

Příklady k rozmyšlení

31. Klasické rozměňování mincí 674 - Coin Change.

32. Na šachovnici tentokrát střelci 861 - Little Bishops.

33. Rychlá cesta mezi čísly 11567 - Moliu Number Generator.

34. Průchod preorder viděný černobíle 297 - Quadtrees .

35. Klasický NP-úpný problém o dominantních uzlech 10160 - Servicing Stations .

36. Vhodně ořezávejte strom prohledávání 167 - The Sultan's Successors.

37. Bunečné automaty pro ty, kdo je ještě neznají 10001 - Garden of Eden .

courses/a4b36acm1/2012_zs/seminar_3_410.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)