Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

č.datum Název cvičení Materiály
119.-23.2.Vize projektu a analýza
Uplatnění zodpovědností a návrh
semestralní práce ukazky: is_lekare_uc_upravene_.pdf x36ssp-oosp.pdf projektovastranka.pdf Prezentace (Streda)
226.-2.3.Java RMI rmi temaplate rmi ukolrmi server
SpringBoot tutorial (alternativa k našemu příkladu):
https://www.baeldung.com/spring-remoting-rmi
35.-9.3. UI design, prototypovani, mobile application development, UI testovani vs backend testovani Presentation
412-16.3. MVC, HE, Integrace HE he_pravidla.pdf mvc.pdf integrace.pdf
519.-23.3. GIT + REST basic https://bitbucket.org https://insomnia.rest/download/ Rest BE template git.pdf
626.-30.3. FJ, metamodelování, opakování k midterm testu metamodely.pdf featherweight_java.pdf wright.pdf wright2.pdf
72.-6.4. TEST
89.-13.4. prezentace pokroku na semestrální práci (1.bod + myšlenky + progress)
916.-20.4. Velikonoce
1023.-27.4. Cachování cache
1130.-4.5. Cloudové služby cv11_azure_remote.pdf cv11_-_cloud.pdf requirements.pdf javacoretest.zip
127.-11.5 Elasticsearch, Heroku deploy elasticsearch.pdf yt-heroku-demo-master.zip
1314.-18.5 Kafka kafka.pdfauthentication_a_authorization.pdf kafka_2.11-1.0.0.tgz
1421.-25.5 Odevzdávání semestrálních prací

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g3SrALqjO0HVfBLAot56xj0MOK71ksRHW_YmY11LYXg/edit#gid=0

courses/b6b36nss/labs/start.txt · Last modified: 2020/05/06 11:15 by sebekji1