Cvičení

č. Název cvičení Materiály
1Vize projektu a analýza
Uplatnění zodpovědností a návrh
semestralní práce ukazky: is_lekare_uc_upravene_.pdf x36ssp-oosp.pdf projektovastranka.pdf Prezentace (Streda)
2Java RMI rmi temaplate rmi ukolrmi server
SpringBoot tutorial (alternativa k našemu příkladu):
https://www.baeldung.com/spring-remoting-rmi, distribuovane algoritmy: leader election
3 UI design, prototypovani, mobile application development, UI testovani vs backend testovani Presentation du prototyp
4 MVC, HE, Integrace HE he_pravidla.pdf mvc.pdf integrace.pdf integrace_du.pdf
5 GIT + REST basic https://bitbucket.org https://insomnia.rest/download/ Rest BE template git.pdf git_ukol.pdf
6 Velikonoce
7 FJ, metamodelování, opakování k midterm testu metamodely.pdf featherweight_java.pdf wright.pdf wright2.pdf
8 TEST https://i0.wp.com/danielswanick.com/wp-content/uploads/2017/03/infographic-7-circles-developer-hell.jpg?ssl=1
9 prezentace pokroku na semestrální práci (1.bod + myšlenky + progress)
10 Cachování cache
11 Cloudové služby cv11_azure_remote.pdf cv11_-_cloud.pdf requirements.pdf javacoretest.zip
12 Elasticsearch, Heroku deploy elasticsearch_v2.pdf yt-heroku-demo-master.zip heroku_v2.pdf netlify.pdf
13 Kafka kafkav2.pdf authentication_a_authorization.pdf kafka_2.11-1.0.0.tgz
14 Odevzdávání semestrálních prací

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOk7WVTaxEe0VAJPFpzshxRKu1LhHWqSZO7tL50ss_o/edit#gid=705241809

courses/b6b36nss/labs/start.txt · Last modified: 2024/04/12 08:02 by sebekji1