Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Ukázkové zápočtové testy

Zápočtový test se zkládá ze dvou částí, krátkých, primárně teoretických otázek, a z rozsáhlejších otázek primárně na čtení kódu

courses/b6b36pjc/testy/start.txt · Last modified: 2018/09/29 23:26 by horenmar