Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Krátké otázky

Odpovědi na krátké otázky by obvykle měly být krátké a vejít se do věty nebo dvou. Pokud vám přijde, že správná odpověď je komplikovaná, pokuste se vystihnout podstatu věci – například rozdílů mezi new a malloc je mnoho, ale ten největší a nejdůležitější je, že new zavolá konstruktor; věci jako že je to operátor, který se dá přetížit, nebo že je to konstrukt z C++, zatímco malloc je z C, jsou vedlejší.

Odpovědi, které tu jsou uvedeny, nejsou jediné možné, ale vaše odpovědi by měly být podobné. Tyto otázky jsou obvykle hodnoceny jedním bodem.

 • Jaký je rozdíl mezi třídou (class) a strukturou (struct)? řešení
 • Jak se liší přístupová oprávnění public, private a protected? řešení
 • Umožňuje C++ vícenásobnou dědičnost? řešení
 • Čím se liší enum a enum class? řešení
 • Které typy jsou předávány hodnotou a které referencí? řešení
 • V jakém pořadí jsou vyhodnoceny argumenty funkcí a metod? řešení
 • Co znamená RAII? řešení
 • K čemu slouží RAII? řešení
 • K čemu slouží klíčové slovo const? řešení
 • K čemu slouží konstruktory? řešení
 • K čemu slouží destruktory? řešení
 • Co znamená “resource leak”? řešení
 • V jakém pořadí se volají destruktory datových prvků třídy? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi procesem a vláknem? řešení
 • K čemu slouží klíčové slovo mutable u lambda funkce? řešení
 • Můžeme šabloně dát i jiný argument, než typ? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi new a malloc? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi NULL a nullptr? řešení
 • Jaké jsou úrovně záruky výjimkové bezpečnosti (exception safety)? řešení
 • Co se stane, pokud nesynchronizujeme vlákna při přístupu do paměti? řešení

Zalomený řádek znamená alternativní odpověď.

courses/b6b36pjc/testy/kratke_otazky.txt · Last modified: 2018/09/12 12:44 (external edit)