Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B6B36PJC -- Programování v C/C++

Odevzdávací systém Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Předměty B6B36PJC i BD6B36PJC jsou zakončeny klasifikovaným zápočtem.

Předmět se zabývá výukou programovacího jazyka C++. Látka je určena pro mírně pokročilé programátory, předchozí znalost C ani C++ není nutná. Cílem je seznámit studenty se základy jazyka a naučit je používat C++ v praxi.

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny povinné domácí úkoly i semestrálku a úspěšně absolvovat zápočtový test.

Domácí úkoly

Během semestru budou zadány 3 povinné domácí úkoly, 10 nepovinných “jednohubek” a jedna semestrální práce. Úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Brute), kde budou automaticky hodnoceny. Jednohubky se budou zadávat během cvičení, a též odevzdávat do Brute.

Semestrální práce se bude odevzdávat e-mailem a bude hodnocena cvičícími. Celkem lze za úkoly získat až 50 bodů, za semestrální práci až 20 bodů (případně ještě 10 extra bodů navíc, pokud splníte úplně celé zadání).

Úspěšně odevzdaný úkol je takový, za který získáte alespoň 40% bodů předtím, než se započte penalizace za pozdní odevzdání1).

Za každý započatý týden zpoždění bude odevzdání penalizováno polovinou možného bodového zisku.

Upozornění: práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Úkoly

Přednášky

Cvičení

Zpětná vazba

Krom ankety na konci semestru nabízíme možnost vyjádřit svůj aktuální názor během semestru v anonymní anketě.

Zápočtový test

Zápočtový test je úspěšně absolvován, pokud za něj získáte alespoň polovinu bodů, tj. 15 z 30. Bude se psát na poslední přednášce a bude pro všechny společný.

Nabízíme několik testů na ukázku, viz Test 1 Test 2

Hodnocení

Hodnocení je dáno celkovým součtem bodů za domácí úkoly, semestrální práci a zápočtový test. Cvičící může celkové hodnocení ještě upravit, podle aktivity za semestr.

Část Body
úkoly 50
semestrální práce 20
test 30
celkem 100

V průběhu semestru je možné získat i bonusové body, a to za aktivitu nad rámec očekávání. To znamená například nalezení chyb v přednáškách nebo v úkolech.

Výsledná známka se řídí běžnou bodovou tabulkou:

Známka Bodové rozmezí Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Literatura

* Doporučená literatura anglicky

 • Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo: C++ Primer, 5. edice. Addison-Wesley 2012, ISBN-13: 978-0321714114. Pozor: Nezaměňovat s C++ Primer Plus od S. Prata
 • Bjarne Stroustrup: Programming, Principles and Practice Using C++, 2. edice. Addison-Wesley 2014, ISBN 978-0-321-99278-9. Velká kniha, bere to opravdu od začátku
 • Bjarne Stroustrup: Tour of C++. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0321958310. Tenký svazek, přehled toho co by měl C++ programátor umět

* Česká literatura

 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Grada 2011, ISBN 978-80-247-3917-5. Jedná se spíše o referenční příručku, nežli o učebnici. Pouze pokud chcete českojazyčnou literaturu.

* Reference:

* Přednášky na různá témata:

* Pokročilá literatura

 • S. Meyers: Modern Effective C++. Ostatní Eff. C++ knížky jsou též zajímavé
 • H. Sutter: Exceptional C++. More Exceptional C++ je dobré pokračování
 • A. Stepanov: Elements of Programming. Silně matematické, C++ jen okrajově

* Další česká literatura

 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-383-8, 280 stran.
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C – 2.díl. 4. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-367-8, 280 stran.
 • Miroslav Virius: Od C k C++. Kopp, České Budějovice 2000. ISBN 80-7232-110-2. 227 stran.
 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3917-5. 518 stran.
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti C++. 2. aktualizované a doplněné vydání: Computer Press, Brno 2005. ISBN 80-251-0509-1. 376 stran.
 • Miroslav Virius: 1001 tipů a triků pro C++. Computer Press, Brno 2011. ISBN 978-80-251-2941-8. ISBN 978-80-251-2941-9. 472 stran.
 • A další, a další …
1)
To znamená, že pokud jste dostali 4 body z 10 z testů a penalizace za pozdní odevzdání je v danou chvíli 10 bodů, tak jste stále odevzdali úkol úspěšně.
courses/b6b36pjc/start.txt · Last modified: 2019/10/08 03:19 by jerabma7