Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Plán přednášek ZS 2019/2020

Týden Datum Téma Průsvitky
1. 25.9. Pravidla hry. Základní rysy jazyka C++. pravidla 01
2. 2.10. Základní datové typy, deklarace, operátory a výrazy, příkazy. 02
3. 9.10. Strukturované datové typy, funkce, reference. 03
4. 16.10. Ukazatelé, dynamická alokace. 04
5. 23.10. Dynamika objektů. 05, Anim1, Anim2
6. 30.10. Přetěžování operátorů, RAII, speciální metody přetěžování. 06
7. 6.11. Dědičnost. Dynamicky vázané metody. 08
8. 13.11. Ošetření chyb, výjimky. Preprocesor. Řetězce. 9a 9b 9c
9. 20.11. Úvod do šablon, STL. 10a 10b
10. 27.11. Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 11
11. 4.12. Práce s knihovnami. Přednáška kód
11. 11.12. Extra 1 - Exception Safety. XX
12. 18.12. Test
13. 8.1. Extra 2 - Best Practices. 12

—-

courses/b6b36pjc/prednasky/start.txt · Last modified: 2019/09/22 15:41 by richta