Warning
This page is located in archive.

Ukázkové zápočtové testy

Zápočtový test se zkládá ze dvou částí, krátkých, primárně teoretických otázek, a z rozsáhlejších otázek primárně na čtení kódu

courses/b6b36pjc/testy/start.txt · Last modified: 2018/09/29 23:26 by horenmar