Warning
This page is located in archive.

Krátké otázky

Odpovědi na krátké otázky by obvykle měly být krátké a vejít se do věty nebo dvou. Pokud vám přijde, že správná odpověď je komplikovaná, pokuste se vystihnout podstatu věci – například rozdílů mezi new a malloc je mnoho, ale ten největší a nejdůležitější je, že new zavolá konstruktor; věci jako že je to operátor, který se dá přetížit, nebo že je to konstrukt z C++, zatímco malloc je z C, jsou vedlejší.

Odpovědi, které tu jsou uvedeny, nejsou jediné možné, ale vaše odpovědi by měly být podobné. Tyto otázky jsou obvykle hodnoceny jedním bodem.

 • Jaký je rozdíl mezi třídou (class) a strukturou (struct)? řešení
 • Jak se liší přístupová oprávnění public, private a protected? řešení
 • Umožňuje C++ vícenásobnou dědičnost? řešení
 • Čím se liší enum a enum class? řešení
 • Které typy jsou předávány hodnotou a které referencí? řešení
 • V jakém pořadí jsou vyhodnoceny argumenty funkcí a metod? řešení
 • Co znamená RAII? řešení
 • K čemu slouží RAII? řešení
 • K čemu slouží klíčové slovo const? řešení
 • K čemu slouží konstruktory? řešení
 • K čemu slouží destruktory? řešení
 • Co znamená “resource leak”? řešení
 • V jakém pořadí se volají destruktory datových prvků třídy? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi procesem a vláknem? řešení
 • K čemu slouží klíčové slovo mutable u lambda funkce? řešení
 • Můžeme šabloně dát i jiný argument, než typ? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi new a malloc? řešení
 • Jaký je rozdíl mezi NULL a nullptr? řešení
 • Jaké jsou úrovně záruky výjimkové bezpečnosti (exception safety)? řešení
 • Co se stane, pokud nesynchronizujeme vlákna při přístupu do paměti? řešení

Zalomený řádek znamená alternativní odpověď.

courses/b6b36pjc/testy/kratke_otazky.txt · Last modified: 2018/09/12 12:44 (external edit)