Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b4b33rph:literatura [2019/09/20 15:11]
svobodat
courses:b4b33rph:literatura [2019/10/14 08:45]
svobodat
Line 20: Line 20:
  
 [[https://​python-textbok.readthedocs.io/​en/​1.0/​index.html|On-line]] kniha {[b4b33rph:​OO-Python]} přiznává objektový základ Pythonu hned od začátku. [[https://​python-textbok.readthedocs.io/​en/​1.0/​index.html|On-line]] kniha {[b4b33rph:​OO-Python]} přiznává objektový základ Pythonu hned od začátku.
 +
 +Kniha {[b4b33rph:​Binmore-2014]} je dobrým průvodcem zájemcům o hlubší proniknutí do teorie her. (Nejen) Vězňovo dilema je popsáno z mnoha pohledů. Materiál {[b4b33rph:​Pelis2008]} je kompaktní, algoritmické zpracování problému.
  
 Kniha {[b4b33rph:​Mlodinow-2008]} (též česky {[b4b33rph:​Mlodinow-2009]}) je zajímavým zpracováním problému pravděpodobnosti. Diskutují se mnohé případy z reálného života a autor ukazuje jak nebezpečně snadné je vypočítat úplně špatnou pravděpodobnost s použitím zdánlivě správného vzorce. Kniha {[b4b33rph:​Mlodinow-2008]} (též česky {[b4b33rph:​Mlodinow-2009]}) je zajímavým zpracováním problému pravděpodobnosti. Diskutují se mnohé případy z reálného života a autor ukazuje jak nebezpečně snadné je vypočítat úplně špatnou pravděpodobnost s použitím zdánlivě správného vzorce.
courses/b4b33rph/literatura.txt · Last modified: 2019/10/14 08:45 by svobodat