Warning
This page is located in archive.

Voxelize (a VoxCAD)

Pokud vás neoslovila nabídka konkrétních semestrálních úloh, můžete zapřemýšlet, zda by vás nebavila úloha využívající výpočetní knihovnu Voxelyze, implementovaná v jazyce C++.

Knihovnu jsme sami nezkoušeli. V této úloze půjde hodně o průzkum možností a budete odkázáni hodně jen sami na sebe. Hodnocení tedy bude méně standardní.

Úloha

Pokud se vám podaří knihovnu nainstalovat a úspěšně s ní pracovat, lze pomocí ní definovat mnoho optimalizačních úloh. Např. lze sestavit konstrukci ze 4 druhů kostiček:

  1. prázdná kostička (žádný materiál)
  2. tuhá kostička (nepoddajný materiál)
  3. elastická kostička 1 (nafukuje a smršťuje se podle předem daného “signálu”)
  4. elastická kostička 2 (smršťujě a nafukuje se podle předem daného “signálu”, tedy v protifázi k předchozí)

Každý objekt vytvořený z těchto kostiček lze fyzikálně odsimulovat. Úlohou tak může být třeba evoluční návrh konstrukce objektu, který se za daný čas pohne nejdál od úvodní pozice.

Pokud byste si rádi toto téma vybrali, informujte nás co nejdříve, abychom probrali podrobnosti. Je nutné si konkrétní téma nechat předem schválit!

courses/a0m33eoa/semestralni_ulohy/vox/start.txt · Last modified: 2019/11/18 15:16 by xposik