Warning
This page is located in archive.

Rozvrhování

Rozvrhování je velice zajímavý, netriviální a praktický problém. Zde se jedná o (do různé míry zjednodušený) problém rozvrhování univerzitních kurzů. Obecně je třeba určit, kdy a v jakých místnostech se budou jednotlivé kurzy vyučovat, a to na základě toho, kteří studenti si jednotlivé kurzy zapsali, jaké místnosti s jakými vlastnostmi jsou k dispozici a jaké místnosti a s jakými vlastnostmi jsou třeba pro jednotlivé kurzy.

Vaším úkolem je vybrat si jednu ze soutěží v rozvrhování, vyvořit vlastní algoritmy, které budou umět úlohy řešit, a porovnat je se známými výsledky dosaženými v soutěžích. Jako příklady soutěží, z nichž je možné vybírat, uvádíme:

Tato úloha nemá přesně specifikované zadání. Součástí této úlohy je vytvořit specifické zadání ve stylu ostatních úloh a nechat si ho schválit učitelem! Inspirujte se v pravidlech a kritériích hodnocení jednotlivých soutěží.

V této úloze může být potřeba věnovat více času pochopení zadání, více práce na implementaci podpůrných kódů pro nahrání různých instancí problému ze souborů a na vlastní výpočet fitness pro kandidátská řešení!

courses/a0m33eoa/semestralni_ulohy/timetabling/start.txt · Last modified: 2019/11/18 15:15 by xposik