Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A více než 90 výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body lze získat v těchto kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
na zápočet
Požadované minimum
u zkoušky
Domácí úkoly
(povinné + volitelné + bonusové zadání)
40 20 -
Semestrální práce (včetně bonusové části +10b) 30 15 -
Písemný zkouškový test 20 - 10
Implementační zkouška 1) 20 - 10
Součet 110 2) 35 3) 20

Minimální počet bodů pro zápočet 35 z čehož 20 bodů z domácích úkolů a nejméně 15 bodů za semestrální práci. Zároveň je pro získání zápočtu nutné odevzdat všechny domácí úkoly.

1)
Může zvýšit známku o jeden stupeň
2)
Až 15 bodů za bonusové vypracování domácího úkolu a semestrální práce .
3)
35 bodů odpovídá hodnocení F - nedostatečně. Na známku E je potřeba získat alespoň 50 bodů, tj. minimálně 10 bodů z písemného zkouškového testu a 10 bodů z implementační zkoušky.
courses/b3b36prg/classification/start.txt · Last modified: 2019/02/20 11:36 by faiglj