Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 02 - Prvočíselný rozklad

Termín odevzdání 16.03.2019 23:59 PDT
Povinné zadání 2b
Volitelné zadání 4b
Bonusové zadání není
Počet uploadů 20

Implementujte program, který načte ze standardního vstupu seznam celých kladných čísel zakončený nulou a provede jejich prvočíselný rozklad. Vstupní čísla jsou na jednotlivých řádcích. Číslo 1 je speciální případ vstupu, při kterém vypište 1 jako “prvočíselný rozklad”.

Pokud bude na vstupu záporné číslo nebo jiný neočekávaný vstup, vypiště chybovou hlášku “Error: Chybny vstup!” na standardní chybový výstup a ukončete program s návratovou hodnotou 100.

Příklad 1 - pub01-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
1
11
120
8
0
Prvociselny rozklad cisla 1 je:
1
Prvociselny rozklad cisla 11 je:
11
Prvociselny rozklad cisla 120 je:
2^3 x 3 x 5
Prvociselny rozklad cisla 8 je:
2^3
žádný 0

Příklad 2 - pub02-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
12
-2
100
0
Prvociselny rozklad cisla 12 je:
2^2 x 3
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 3 - pub03-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
12
b
100
0
Prvociselny rozklad cisla 12 je:
2^2 x 3
Error: Chybny vstup!
100

Příklad 4 - pub04-m

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup Návratová hodnota
991350783547
0
Prvociselny rozklad cisla 991350783547 je:
995663 x 995669
žádný 0

Povinné zadání

Na vstupu jsou pouze celá čísla, která jsou reprezentovatelná pomocí 64-bitového celočíselného znaménkového typu. Vzhledem k náročnosti úkolu předpokládáme, že největší číslo v prvočíselném rozkladu je menší než $10^6$. Aby byl váš algoritmus efektivní pro opakovaná volání, tak si předpočítejte tabulku všech prvočísel do hodnoty $10^6$ algoritmem Eratosthenovo síto. Následně je možné zkoušet dělení pouze nalezenými prvočísly a významně tak výpočet urychlit.

Doporučení: Pro uložení nalezených prvočísel používejte “pouze” 32-bitový celočíselný znaménkový typ.

Příklad časové náročnosti

Rychlost vašecho programu pro volitelnou část můžete testovat například na rozkladu číselné řady od 1 do N. Výpočetní časy různých verzí programu spuštěných na standardním počítači1) a zkompilovaných se zapnutou optimalizací (-O3) jsou zaznamenány v následující tabulce. Pro představu jsme otestovali i instance opt01 až opt03 z odevzdávacího systému. V přepočtu na rychlost počítače v odevzdávacím systému odpovídá časový limit přibližně 1.8 až 2 s pro volitelné úlohy opt*.

Řešení / Vstupní soubor 1-10000 1-50000 1-100000 opt01 opt02 opt03
Naivní I 0.18 s 3.0 s 11.6 s 4.6 s DNF 2) DNF 3)
Naivní II 0.16 s 2.3 s 8.8 s 4.3 s 4.4 s 4.6 s
Referenční 0.04 s 0.3 s 1.1 s 0.4 s 0.4 s 0.4 s

Naivní řešení I

Vstupní číslo zkouší dělit všemi čísly menšími než je vstupní číslo.

Naivní řešení II

Vstupní číslo zkouší dělit všemi menšími čísly. Algoritmus končí, když je dělenec menší než dělitel.

Referenční řešení

Využívá předpočítaná prvočísla do hodnoty $10^6$. Algoritmus končí, když je dělenec menší než dělitel.

Testovací instance na rychlost výpočtu

Zkratka testu Popis
man05 Přibližně 8000 čísel, které jsou většinou prvočísly z intervalu 2 až 100000.
man06 Přibližně 7000 čísel, které jsou většinou složené ze dvou prvočísel z intervalu 2 až 100000.
man07 Přibližně 300 čísel, které jsou většinou složené ze dvou prvočísel v intervalu 900000 až 1000000.
Neukládejte prvočísla přímo do zdrojového kódu, maximální velikost souboru main.c je 50 kB.

Volitelné zadání [-prg-optional]

Program je ve volitelné části spuštěn s argumentem '-prg-optional'. Na vstupu mohou být celá kladná čísla dlouhá až 100 cifer. Je tedy nutné vytvořit jejich vlastní reprezentaci v počítači spolu s příslušnými operacemi celočíselného dělení se zbytkem. Největší číslo v prvočíselném rozkladu bude vždy menší než $10^6$. Při implementaci nepoužívejte cízí kód ani žádnou specializovanou knihovnu pro práci s velkými čísly. V tomto úkolu nemusíte používat Eratostenovo síto, protože časový limit nebude nijak přísný. Cílem je především práce s velkými čísly.

Příklad 5 - pub01-o

Rozkládané číslo4) je $(995663 * 995669)^8$:

Vstup
932865073719992059629773513614789388266580305083920591925740371392254317064584855785088915745761
0
Výstup
Prvociselny rozklad cisla 932865073719992059629773513614789388266580305083920591925740371392254317064584855785088915745761 je:
995663^8 x 995669^8

Výpočetní čas na běžném počítači (bez optimalizace):

real    0m1.279s
user    0m1.264s
sys     0m0.004s

Časový limit v odevzdávacím systému je přibližně desetinásobek referenčního programu (10s).

Odevzdání

U tohoto domácího úkolu je linkována matematická knihovna <math.h> a to přepínačem -lm.

Veřejné příklady + Makefile: b3b36prg-hw02.zip

Povinné zadání Volitelné zadání
Název v BRUTE HW02
Odevzdávané soubory main.c, *.h 5)
Argumenty při spuštění žádné -prg-optional
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O3 -lm
Očekávaná časová složitost6) $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$ $\approx \mathcal{O}\left(\dfrac{v}{\log{}v}\right)$
Procvičované oblasti pole pole
1)
Notebook, Intel Core i5 CPU M480 @ 2.67 GHz, 8GB RAM DDR3 1066 MHz.
2) , 3)
Více než 10 minut.
4)
Je možné si ověřit na Wolfram Alpha - výpočet.
5)
Jeden soubor main.c může používat více hlavičkových souborů. Nevytvářejte žádné složky.
6)
Rozklad jednoho vstupního čísla v závislosti na jeho velikosti $v$. Časová složitost u volitelné části je dána počtem prvočísel do zadané hodnoty $v$ (Prime number).
courses/b3b36prg/hw/hw02.txt · Last modified: 2019/03/11 06:43 by vanapet1