Warning
This page is located in archive.

Materiály

JEE

Spring framework

  • Spring Documentation - referenční příručka Springu - velmi obsáhlé čtení, ale výborně napsané.
  • Spring in Action - kvalitní papírová publikace o Springu. Vhodné i pro začátečníky. Aktuální vydání knihy se zabývá Springem 4, pátá edice je v přípravě.

Architektura aplikací

Ukázkové projekty

Následující projekty jsou relevantní k EAR v ZS 2017.

  • Setup-project - Jednoduchá aplikace, obsahující základní strukturu aplikace a všechny technologie, používané v tomto předmětu
  • Reporting tool - Kompletní aplikace - obsahuje DAO vrstvu, vrstvu business logiky, REST služby, autentikaci a autorizaci, uživatelské rozhraní v React

JSF

React

Užitečné knihovny
  • Spring Boot - předkonfigurovaná, snadno spustitelná verze Springu
  • Spring Data - netřeba psát DAO a dotazy, Spring je umí vygenerovat za nás
  • Querydsl - tvorba dotazů nad persistentní vrstvou snadno a čitelně
courses/b6b33ear/materials.txt · Last modified: 2018/12/12 13:37 by ledvima1