Warning
This page is located in archive.

Program přednášek

Číslo Datum Obsah Zdroje Přednášející
1 3.10. Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE, Servlety lecture.pdf, servlet-demo.zip PK
2 10.10. Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO lecture.pdf, handout.pdf ML
3 17.10. Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.0 lecture.pdf, handout.pdf PK
4 24.10. Spring, DI, moduly lecture.pdf, handout.pdf, příklad PK
5 31.10. Integrace aplikací, webové služby lecture.pdf, handout.pdf ML
6 7.11. HTTP, REST webové služby lecture.pdf, handout.pdf ML
7 14.11. Zabezpečení enterprise aplikací lecture.pdf, slides.pdf PK
8 21.11. Pokročilá témata JPA, Spring slides.pdf, handout.pdf PK
9 28.11. Aplikační servery, Web sockets slides.pdf, handout.pdf, websocket-demo.zip PK
10 5.12. Principy tvorby klienta pro webové/enterprise aplikace lecture.pdf, handout.pdf ML
11 12.12. Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost lecture.pdf, handout.pdf ML
12 19.12. Vybrané techniky a knihovny (Java 8/9/10, funkcionální programování) lecture.pdf, handout.pdf PA
13 2.1. Vyhledávání a enterprise aplikace lecture.pdf, handout.pdf LS
14 9.1. Zápočtový test - předtermín

Rozvrh v iCal můžete najít na portálu FELSight

courses/b6b33ear/lectures/start.txt · Last modified: 2019/01/04 10:06 by ledvima1