Warning
This page is located in archive.

Obecné pokyny pro odevzdávání domácích úkolů

Vaše domácí práce odevzdávejte skrze Odevzdávací systém. Je možné odevzdat jeden soubor (.py) nebo zip/tgz archív.

Lehká nebo těžká verze

 • Domácí úlohy mají lehkou a těžkou verzi, lišící se obtížností a bodovým hodnocením.
 • Vždy si vyberte, kterou verzi budete řešit.
 • Verze se liší názvy odevzdávaných souborů, podle toho jaké soubory odevzdáte, hodnotící systém pozná jakou verzi jste si zvolili.
 • V případě že odevzdáte obě, systém bude hodnotit pouze těžkou verzi.
 • Rozhodovat mezi těžkou a lehkou úlohou se můžete kdykoliv a opakovaně (lze odevzdat nejdříve lehkou úlohu, pak zkusit těžkou úlohu a když Vám nevyjde řešení těžké úlohy, opět odevzdat fungující řešení lehké úlohy). Počítá se vždy hodnocení posledního odevzdaného souboru

Odevzdávané soubory

Názvy souborů obsahující vaše odevzdávané programy jsou v zadání každé úlohy předepsány a je nezbytné je dodržet. V případě že odevzdáváte archív souborů, předepsané soubory musí být v kořenovém adresáři archivu (nikoli v podadresáři).

Vaše odevzdané programy jsou hodnoceny automatickým hodnotícím systémem. Každý program, dostane-li specifikovaná vstupní data, musí tedy proběhnout bez vnějších zásahů uživatele (stisky kláves a podobně).

Pracujte samostatně

 • Všechny úkoly vypracovávejte samostatně.
 • Na zkoušce budete pod dozorem řešit podobné úlohy v časovém limitu, proto je procvičování nutné.
 • Pokud nebudete sami řešit úlohy, s velkou pravděpodobností neuděláte zkoušku.
 • Odevzdávací systém kontroluje podobnost odevzdaných řešení! Neopisujte!
 • Pokud Vám není něco jasné, máte problémy s domácí úlohou, ptejte se na cvičeních svého cvičícího, případně využijte studentské fórum

Odevzdávejte otestované programy

 • Výstup automatického hodnocení nemá sloužit jako debugger, program odlaďte u sebe před odevzdáním.
 • Každé zadání obsahuje příklady vstupů a očekávaných výstupů, otestujte minimálně tyto vstupy před odevzdáním.
 • Ještě lepší je si na základě popisu vstupu a výstupu, případně uvedených příkladů, vlastní testovací data.
courses/b3b33alp/cviceni/odevzdavaci_instrukce.txt · Last modified: 2018/10/01 09:03 by herinjan