Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2023/2024. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetrnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyř a devíti snímků na stránku.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005 nebo novější vydání. Před přednáškou je doporučeno pročíst si odkazované kapitoly. Alternativně je doporučena učebnice jazyka C K.N. King: C Programming A Modern Approach, Second Edition. W. W. Norton & Company, Inc. 2008 nebo novější.

#VTýden Týden Téma Útery 18:00 (Místnost T2:D3-209)
01 08. Přednáška 01 - Informace o předmětu, Úvod do programování v C
S. G. Kochan: kapitoly 2 a 3
20.02. - lec01
02 09. Přednáška 02 - Základy programování (v C)
S. G. Kochan: kapitoly 2, 3, 4, 5 a část 6
27.02. - lec02
03 10. Přednáška 03 - Řídicí struktury, výrazy a funkce
S. G. Kochan: kapitoly 4, 5, 6 a 12
05.03. - lec03
04 11. Přednáška 04 - Pole, ukazatel, textový řetězec
S. G. Kochan: kapitoly 7, 10 a 11
12.03. - lec04
05 12. Přednáška 05 - Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí
S. G. Kochan: kapitoly 8 a 11
19.03. - lec05
06 13. Přednáška 06 - Struktury a uniony, vnitřní reprezentace číselných typů
S. G. Kochan: kapitoly 9, 14, 17 a Appendix B
26.03. - lec06
07 14. Přednáška 07 - Standardní knihovny C.
S. G. Kochan: kapitola 16 a Appendix B
02.04. - lec07
08 15. Přednáška 08 - Spojové struktury 09.04 - lec08
09 16. Přednáška 09 - Abstraktní datový typ (ADT) - zásobník, fronta, prioritní fronta 16.04. - lec09
10 17. Přednáška 10 - Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva (semafory, zprávy a sdílená paměť) 23.04. - lec10
11 18. Přednáška 11 - Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna 30.04. - lec11
12 19. Přednáška 12 - Kódovací příklady 07.05. - lec12
13 20. Rezerva 14.05. Rektorský den
14 21. Přednáška 13 - ANSI C, C99, C11 a rozdíly mezi C a C++. Úvod do C++ v příkladech 21.05. - lec 13

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Podklady jsou průběžně aktualizovány.

1. Informace o předmětu, Procedurální programování základy programování v C

Jan Faigl 2024/03/25 06:50

2. Základy programování (v C)

Jan Faigl 2024/03/25 06:50

3. Řídicí struktury, výrazy a funkce

2020: Na přednášce zmíněná funkce fgets() pro řešení načítání celého řádku nemusí být zas až tak výhodná a mnohem výhodnější může být využití funkce getline(), která však pracuje pouze s dynamicky alokovanou pamětí.

Jan Faigl 2024/03/25 06:50

4. Pole, ukazatel, textový řetězec

Jan Faigl 2024/03/25 06:50

Příklad z přednášky

Dotazy z přednášky

Jan Faigl 2024/02/11 13:55

5. Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí

Jan Faigl 2024/03/25 06:06

Dotazy z přednášky

6. Struktury a uniony, vnitřní reprezentace číselných typů

Jan Faigl 2024/03/26 21:54

Dotazy z přednášky

7. Standardní knihovny C.

Jan Faigl 2024/04/01 18:11

8. Spojové struktury

Jan Faigl 2024/03/06 08:28

9. Abstraktní datový typ (ADT)- zásobník, fronta, prioritní fronta

Jan Faigl 2024/04/13 15:55

Dotazy z přednášky

10. Paralení programování, paralelní výpočty a synchronizační primitiva

Jan Faigl 2024/04/13 19:48

Dotazy / připomínky z přednášky

11. Vícevláknové programování, modely aplikací, POSIX vlákna C11 vlákna

Jan Faigl 2024/04/30 15:34

Dotazy / připomínky z přednášky

12. Kódovací příklady

Jan Faigl 2024/05/07 23:47

13. ANSI C, C99, C11 a rozdíly mezi C a C++. Úvod do objektově orientovaného programování v C++ v příkladech

Jan Faigl 2024/05/06 23:43

14. C++ v příkladech konstruktů

Jan Faigl 2024/05/06 23:43

courses/bab36prga/lectures/start.txt · Last modified: 2024/05/07 23:48 by faiglj