Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A více než 90 výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body lze získat v těchto kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
na zápočet
Požadované minimum
u zkoušky
Domácí úkoly
(povinné + volitelné + bonusové zadání)
65 35 -
Písemný zkouškový test 20 - 10
Implementační zkouška 1) 20 - 10
Součet 105 2) 35 3) 20

Minimální počet bodů pro zápočet 35. Zároveň je pro získání zápočtu nutné odevzdat všechny domácí úkoly. Maximální počet bodů za povinná zadání je 30, proto je nutné vypracovat některá volitelná nebo bonusová zadání. Bonusové úlohy mají termín odevzdání ve 14. týdnu, aby bylo možné úlohy vypracovat později.

V případě hodnocení zkoušky F a zisku alespoň 13 bodů z jedné části je opravný termín pouze z druhé části. V takovém případě není nutné explicitně žádat o opravnou zkoušku pouze z jedné části. Studenstvo může projevit zájem opakovat obě části a to dostatečně dopředu přednášejícímu z fakultního e-mailu a to ideálně na samostatném řádku s uvedením uživatelského jména a termínu zkoušky ve tvaru 2024-mm-dd;username .
1)
Může zvýšit známku o alepoň jeden stupeň.
2)
Extra body za vypracování bonusového úkolu.
3)
35 bodů odpovídá hodnocení F - nedostatečně. Na známku E je potřeba získat alespoň 50 bodů, tj. minimálně 10 bodů z písemného zkouškového testu a 10 bodů z implementační zkoušky.
courses/bab36prga/classification/start.txt · Last modified: 2024/02/12 18:56 by faiglj