Průchod grafem

alias průchod stavovým prostorem, algoritmus vlny

Teoretické přemýšlení nad algoritmy, které používají průchod grafem.

Příklady rozdávané na semináři.

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_7_293.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)