Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_07 [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_07 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +**Další geometrické úlohy, které mají něco do sebe:** \\
 + 
 +
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=222&​page=show_problem&​problem=2320|Rectangles]] - Zkuste metodu "​rozděl a panuj" a nebo metodu zametací přímky v tandemu s intervalovými stromy.\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=223&​page=show_problem&​problem=1507|Crossed Ladders]] - Matematická.\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=219&​page=show_problem&​problem=752|The Fortified Forest]] - Konvexní obálka \\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=219&​page=show_problem&​problem=2673|Convex Hull]] - Vypište body konvexní obálky ve správném pořadí.\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=221&​page=show_problem&​problem=861|Sunny Mountains]] - Něco na intervalové stromky, viz. [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​tasks/​16/​solution3.html#​task1|Řešení Fyzikovy blechy]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=221&​page=show_problem&​problem=1843|Pickup Sticks]] - Zametejte, viz. [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​tasks/​24/​cook5.html|Hledání průsečíků úseček]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=23&​page=show_problem&​problem=2080|Counting Quadrilaterals]] - Pickův vzorec!
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​VMILI/​|Military Story]]\\
 + 
 +
 +**Lze použít i nedopočítané úlohy z loňska:​**\\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​GEOPROB/ ​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​JASIEK/​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​CVXPOLY/​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​VCIRCLES/​\\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​AE5B1/​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​RUNAWAY/​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​CONDUIT/​ \\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​TETRA/​\\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​QUADAREA/​\\
 +http://​www.spoj.com/​problems/​TRICENTR/​\\
 +http://​uva.onlinejudge.org/​external/​117/​11796.html\\
 +
 +No nazdar!
  
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_07.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)