Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_ls:vystoupeni [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_ls:vystoupeni [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +=== Přibližně 10 minutová vystoupení ===
 +**Obsah:​**\\ ​
 +1. Abstraktní algoritmická formulace úlohy. (Např. Hledáme kostru neorientovaného grafu s tím omezením, že každý vrchol ve výsledné kostře musí mít stupeŇ nejvýše 3.) Pokud je '​pohádka'​ zajímavě vtipná, lze ji krátce zmínit. \\
 +
 +2. Obrázek nebo obrázky s ilustrací dostatečně jednoduchého a přitom návodného případu dat.\\
 +
 +3. Metoda řešení a její časová a paměťová složitost . (Např. použiju rekurzi, ke každé kostře vybudované pro n-1 vrcholů zkusím připojit n-tý vrchol, složitost exponenciální,​ paměťové nároky zanedbatelné,​ v řádu O(n^2)). Důvod, proč jsem použil právě tento postup, zmínka o jiných možných postupech, pokud existují. \\
 +
 +4. Kód mého řešení s případnými vysvětlivkami a se zminěním zvlášť zajímavých/​efektivních obratů. \\
 +
 +5. Srovnání rychlosti mého řešení s jinými řešiteli na konkrétním Judge.\\
 +
 +---------
 +
 +**Vystupující:​**
 +
 +//Tomáš Hnídek//, ** 8 queens problem**, se zaměřením na efektivitu ([[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​7/​750.html| UVA judge problem 730 ]]). \\
 +
 +//Tomáš Altman//, ** Pseudo-Random Numbers**, ve skutečnosti jde o zjištění,​ kdy se daná posloupnost čísel začne opakovat nebo o detekci cyklu např. v spojovém seznamu, je to pěkný trik (
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=5&​page=show_problem&​problem=286 |UVA judge problem 350]]).\\
 +
 +//Michal Polívka//, ** Collecting Marbles**, (
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=242&​page=show_problem&​problem=3239 |UVA judge problem 12087]]).\\
 +
 +
 +//Jan Hadáček//,​ **Bridge**, ​ klasická úloha o přechodu mostu v noci s jednou baterkou, tentokrát pro neomezený počet lidí (
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=12&​page=show_problem&​problem=978 |UVA judge problem 10037]]).\\
 +
 +
 +//Vojtěch Šívr//, **Password Search**, hledání opakujícího se podřetězce ve slově, hashtabulka nebo strom? (
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=11&​page=show_problem&​problem=843 |UVA judge problem 902 ]]).\\
 +Případně **Quadtrees**,​ projděte stromem bez jeho konstruování ​
 +([[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=4&​page=show_problem&​problem=233 |UVA judge problem 297 ]]).\\
 +
 +
 +
  
courses/a4b36acm1/2013_ls/vystoupeni.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)