Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_ls:seminar4 [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_ls:seminar4 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +====== Contest Problem Sets======
 +===== Contest 7.3.2013 =====
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​MARTIAN/​|Martian Mining]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​SQRBR/​|Square Brackets]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​MIXTURES/​|Mixtures]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​ANARC07G/​|Let go to the movies]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​MMAXPER/​|Rectangles Perimeter]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​MKBUDGET/​|Making A Budget]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​PT07X/​|Vertex Cover]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​PIGBANK/​|Piggy-Bank]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​PHIDIAS/​|Phidias]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​LISA/​|Pocket Money]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​GNY07H/​|Tiling a Grid With Dominoes]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​AIBOHP/​|Aibohphobia]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​AEROLITE/​|The Secret of an Aerolite]]
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​ACMAKER/​|ACM (ACronymMaker)]]
 +
 +
 +===== Na doma, trénovací,​ rozmýšlecí =====
 +
 +Uvádíme další „archetypy″ na domácí trénink nebo domácí bodový zisk.
 +Na prezenční minisoutěži je neřešte.\\
 +
 +**UVA:**\\
 +
 +**4A.** ​ [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=44|108 - Maximum Sum]] \\
 +**4B** ​ [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=83|147 - Dollars]] \\
 +**4C** ​ [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=100|164 - String Computer]] \\
 +**4D** ​ [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=4&​page=show_problem&​problem=167|231 - Testing the CATCHER]] \\
 +**4E** ​ [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=12&​page=show_problem&​problem=1022|10081 - Tight Words]] \\
 +
 +----------
 +\\
 +**Pro zájemce:** Možná DP, možná ne, nutno zkontrolovat.\\
 +
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=6&​page=show_problem&​problem=378|437 - The Tower of Babylon]]\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=10&​page=show_problem&​problem=823|882 - The Mailbox Manufacturers ]]\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=13&​page=show_problem&​problem=1059|10118 - Free Candies]]\\
courses/a4b36acm1/2013_ls/seminar4.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)