Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Uvádíme seznam programovacích úloh z minulých let ze semestru i ze zkoušky, úlohy jsou přibližně označeny svou tématikou.
ZK = úloha u zkoušky,
malá/velká = přibližný rozsah domácí úlohy.

Úlohy z minulých let

Úloha cca téma charakter
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=delkacary (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=zmenysmeru (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=synchronizace (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=damy (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=vlak (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=strop (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=sifra (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=stena (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=jezdciaveze (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=mastermind (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=polymino (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=vyrazy (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=ulice (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=podretezce (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=rekurze (rekurze) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=posloupnosti (rekurze) malá
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=drawtree (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=latinsquare (rekurze) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=firestations (rekurze) ZK
Apollonian gasket (rekurze) malá
Vzorky pro laboratoře (rekurze) ZK
Island tours (rekurze) velká
Peg solitaire (rekurze) velká
Extrema of piecewise linear functions (rekurze) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=potencialuzlu (průchod stromem) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=basinsurvey (průchod stromem) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=stejnytvar (průchod stromem) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=searchnodes (průchod stromem) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=lsystem (průchod stromem) ZK
Ordered trees (průchod stromem) malá
Longest path in a network (průchod stromem) malá
Zaměstnanecká hierarchie (průchod stromem) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=blumblumshub (ternární strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=binbinsearchtree (vyhledávací strom) malá
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=barebranchesBST (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=relaxedAVL (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=aktualizaceAVL (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=aktualizaceBVS (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=bvsaavl (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=podstrom (vyhledávací strom) malá
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=finetunedAVL (vyhledávací strom) malá
Binary search tree (BST) update (vyhledávací strom) malá
AVL search tree update (vyhledávací strom) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=polomer (fronta, BFS) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=expanze (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=algkone (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=pary (fronta, BFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=slova (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=kontejner (fronta, BFS) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=tridyekvivalence (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=turnajkralu (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=matice (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=signal (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=manyrobots (fronta, BFS) ZK
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=customsunions (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=separatingedges (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=lakeswaterfalls (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=giraffes (fronta, BFS) ZK
Archipelago lakes (fronta, BFS) malá
Mountain trek (fronta, BFS) velká
Dark streets (fronta, BFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=robot (DFS) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=networkloops (DFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=networkcycle (DFS) ZK
Komplexy molekul na polopropustné membráně (DFS) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=asfalt (min. kostra) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=mediany (řazení) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=soutez (řazení) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=laser (řazení) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=servis (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/cmp/courses/a4b33alg/task.php?task=nasobicka (dynamické programování) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=uklid (dynamické programování) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=compression (dynamické programování) ZK
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=waterpump (dynamické programování) ZK
http://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=seminars (dynamické programování) malá
Dlouhé sjezdovky (dynamické programování) ZK
Optimal binary search tree (dynamické programování) malá
Částice v magnetickém poli (dynamické programování) ZK
Round trip (dynamické programování) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=hash (hash tables) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=hashtest (hash tables) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=iteracejazyka (hash tables) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=horner (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=format (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=editor (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=ucty (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=trojice (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=mohutnost ( (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=useky (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=nacvik1 (asymptotická složitost) malá
https://cw.felk.cvut.cz/cmp/courses/a4b33alg/task.php?task=max_obdelnik (asymptotická složitost) velká
https://cw.felk.cvut.cz/courses/a4b33alg/task.php?task=linky (asymptotická složitost) ZK
Orchard division (asymptotická složitost) malá
First differences of permutations (asymptotická složitost) malá
courses/b4b33alg/ulohy_starsi.txt · Last modified: 2017/09/25 16:18 by berezovs