Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - zkouška

Termíny a místa konání

Rozpis zkoušek

Nepoužívejte KOS k přihlášení na zkoušku, orgnizace zkoušek se řídí výhradně zde odkazovaným rozpisem.

Organizace

Zkouška má teoretickou část a praktickou programovací část.
V teoretické části obdrží adept několik otázek a připraví si na ně písemnou osnovu odpovědi, případně odpověď detailnější, pokud to konkrétní otázka vyžaduje. Své odpovědi probrere s examinátorem, který určí konečné hodnocení. Na každou otázku je nutno odpovědět s alepoň 50% úspěšností. Kdo na některou otázku odpoví s menší než 50% úspěšností, dostane otázku doplňující, kterou musí zodpovědět převážně správně. Když se mu to podaří, je jeho odpověď na původní otázku hodnocena jako úspěšná z 50%. Jinak je celá teoretická část hodnocena jako neúspěšná.
V teoretické části nelze požívat žádné další materiály, tištěné ani elektronické.

V praktické části řeší adept jednu úlohu podobným způsobem jako semestrální programovací úlohy. Úloha má 10 testovacích souborů a adeptovo řešení musí fungovat správně a dostatečně rychle alespoň na 5 z nich. Zkouška trvá 4 hodiny, první půlhodina je povinně vyhrazena vlastní analýze úlohy, programovat lze pak začít až po uplynutí 30 minut od začátku zkoušky.
V praktické části (a pouze v ní) je povoleno používat přinesené tištěné nebo elektronické materiály. Věnujte své přípravě na tuto část zkoušky patřičnou pozornost a uvažte, co všechno můžete potřebovat během analýzy a kódování úlohy, vyhnete se tak nadbytečnému stresu při zkoušce.

Postupná účast
Posluchači mohou chodit na teoretickou a praktickou část zkoušky v různých dnech, obě části nejsou spolu časově vázány. Celkově ale platí pravidlo o maximálně dvou nebo třech termínech zkoušky, to jest každý posluchač se může účastnit nejvýše dvou nebo tří termínů teoretické části a dvou nebo tří termínů praktické části. O počtu dvou nebo tří možných termínů se rozhoduje individuálně podle stávajících studijních předpisů (článek 10, odst. 4. Studijního a zkušebního řádu ČVUT).

Obsluha počítače a dalších zařízení během praktické části zkoušky

 • Každý účastník pracuje na vlastním přineseném počítači, automatická provozuschopnost školních počítačů, pokud v učebně budou, není zaručena, je nutno ji domluvit předem s alespoň týdenním předstihem.
 • Během prvních dvou hodin zkoušky musí být počítač odpojen od všech sítí.
 • Při práci s počítačem mohou být spuštěny pouze následující aplikace: Souborový manažer, vývojové prostředí (Eclipse, Netbeans, IntelliJ, apod.) případně samostatný překladač a debugger, prohlížeč pdf/doc souborů, systémová konzole, textový editor při práci v C/C++, kalkulačka.
 • Dále může být (a pro odevzdávání musí být) spuštěn webový prohlížeč. Ve webovém (a rovněž pdf/doc apod.) prohlížeči lze zobrazovat pouze lokální stránky na disku/discích vlastního počítače a dále pouze stránky a informace z domény cw.felk.cvut.cz/brute, to jest obsah stránek se školním upload systémem.
 • Jiné aplikace, které mohou mít indviduální podpůrný charakter (např. tabulkový kalkulátor, grafický editor apod.), lze spouštět pouze po konzultaci a schválení examinátorem.
 • Mobilní telefony a další výpočetní prostředky kromě vlastního počítače musí být během zkoušky vypnuty.
 • Během zkoušky nelze poslouchat reprodukovanou hudbu nebo se připojovat na zvukový výstup počítače nebo jiného zařízení.
 • Během zkoušky je k dispozici učitelský počítač, kde lze po domluvě v individuálních případech dohledávat případné nutné informace na webu, např. podrobnosti o nejasných chybových hlášeních překladače/GUI, apod.
 • Kromě dohodnutých výjimek nelze spouštět na vlastním stroji další aplikace mimo zde uvedené či na místě dohodnuté, nelze prohlížet jiné webové stránky, importovat informace z webu nebo obsluhovat jiná výpočetní zařízení. Překročení těchto mantinelů bude chápáno jako pokus o obcházení pravidel zkoušky a bude postihováno podle uvážení examinátorů, přinejmenším však ztrátou termínu zkoušky.

Dodatečná minimální náprava
Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně doma zjistí, že nezdar byl způsoben triviální chybou v rozsahu cca 1-2 řádků kódu, například přehlédnutou opačnou nerovností v kritickém místě, chybou +/-1 v indexaci pole, nepřesnou inicializací apod., může většinou dodatečně uspět s určitou menší penalizací. Nutnou podmínkou úspěchu v takovém případě je, aby byl chybný kód odevzdán do upload systému před koncem zkoušky a aby oprava byla triviální rozsahem i koncepcí. Opravený kód musí fungovat a splňovat ostatní pravidla zkoušky. Examinátor pak rozhodne o finálním výsledku této části zkoušky.

Bodování a klasifikace
Sčítají se body získané za řešení domácích úloh v semestru, za programovací část a za teoretickou část zkoušky.
1. Ze semestru je nutno získat alespoň 8 bodů za domácí programovací úlohy.
2. Z programovací části zkoušky je nutno získat alespoň 5 bodů z maximálně možných 10, počet bodů odpovídá počtu správně zpracovaných testovacích souborů.
3. Z teoretické části zkoušky je nutno získat alespoň 8 bodů z maximálně možných 16, examinátor jednotlivé otázky interně ohodnotí vhodným počtem bodů a podle toho ocení výkon adepta.

 
Výsledné body Známka 
============= ======
   < 21 b.  F 
21 b. - 25 b.  E 
26 b. - 30 b.  D 
31 b. - 34 b.  C 
35 b. - 38 b.  B 
39 b. - 42 b.  A
courses/b4b33alg/zkouska.txt · Last modified: 2018/01/04 11:18 by berezovs