Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2016/2017. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Harmonogram přednášek

Týden Datum Přednáška
1 23.2.2017 01 - Úvod
2 2.3.2017 02 - Objektově orientované programování
3 9.3.2017 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generické typy
4 16.3.2017 04 - Výjimky a soubory
5 23.3.2017 05 - GUI v Javě
6 30.3.2017 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování
7 6.4.2017 07 - Vícevláknové aplikace 1
8 13.4.2017
9 20.4.2017 08 - Vícevláknové aplikace 2
10 27.4.2017 09 - Sokety a síťování
11 4.5.2017 10 - Výkon a profilování
12 11.5.2017 Odpadá - pondělní výuka
13 18.5.2017 Funkcionální prvky Java 8
14 25.5.2017 Zkouškový test
Podklady mohou být průběžné aktualizovány

01 - Úvod

Organizace předmětu; programovací jazyk Java.

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření.

Aktualizace 2017/02/23 8:58

02 - Objektově orientované programování

Objektově orientované programování. Immutable. Dědičnost, kompozice a polymorfismus. Dispatch a double dispatch.

Aktualizace 2017/03/01 17:22

03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ

Výčtové typy, kolekce, iterátor, JFC. Generické typy.

Aktualizace 2017/03/09 7:42

04 - Výjimky a soubory

Výjimky. Soubory.

Aktualizace 2017/03/15 10:16

05 - GUI

GUI v Javě, komponenty a kontejnery, dialogová okna (modalita).

06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování

GUI v Javě, Model-View-Controller, Event-Driven Programming, vnitřní třídy.

07 - Vícevláknové aplikace 1

Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, vícevláknové aplikace.

Aktualizace 2017/04/06 9:15 - přidán demonstrační příklad

08 - Vícevláknové aplikace 2

Vícevláknové aplikace - příklad GUI, vzor observer. Modely vícevláknových aplikací.

09 - Sokety a síťování

Síťování, síťová API - soket, jednoduchý klient a server, boss/worker server/klient.

10 - Výkon a profilování

Výkon aplikace, profilování v NetBeans, příklady.

  • prezentace: lecture10.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 10.zip

Vyzvaná přednáška - Funkcionální prvky Java 8

Podklady budou průběžné aktualizovány
courses/b0b36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2017/05/18 13:47 by hrstkon1