Warning
This page is located in archive.

Program přednášek (2011)

Přednáška Datum Učitel Obsah
1 17.9. P. Křemen p1-prehled-print.pdf,p1-uvod-dl-print.pdf,literatura-dl.pdf
2 24.9. P. Křemen p2-tableaux-print.pdf, alc-tableau-algorithm.pdf
3 1.10. P. Křemen p3-expressive-dl-print.pdf,p3-queries-print.pdf
4 8.10. P. Křemen p4-expressive-queries.pdf,p4-explanations-print.pdf,exam-examples.pdf
5 15.10. J. Kléma p5-gpm.pdf
6 a 7 22.10. a 29.10. J. Kléma p7-gpm.pdf
8 5.11. J. Kléma p8-gpm.pdf
9 12.11. J. Kléma p9-gpm.pdf, test_gpm.pdf
10 19.11. R.Černoch Fuzzy množiny, jejich reprezentace (pro tisk: rzn_print.pdf, pro čtečky el. knih: rzn_ebook.pdf, literatura: litfuzzy.pdf)
11 26.11. R.Černoch Fuzzy čísla a operace s nimi
12 3.12. R.Černoch Operace s fuzzy množinami, algebra fuzzy operací
13 10.12. R.Černoch Využití fuzzy množin ve vícekriteriálním rozhodování p12-f2.pdf
14 17.12. P. Křemen tbd

Program cvičení (2011)

Cvičení Datum (Po a Čt) Učitel Obsah Poznámka
1 17.9. P. Křemen s1-alc.pdf, EN: s1-alc-en.pdf,EN: 12zs-dl-uloha.pdf
2 24.9. P. Křemen s2-tableaux.pdf, EN: s2-tableaux-en.pdf
3 1.10. P. Křemen /
4 8.10. P. Křemen / deskr. logika – odevzdání úlohy, test DL
5 15.10. J. Kléma BN Matlab Toolbox, zadání projektové ulohy, s7-bn-start.zip,bn_uloha.zip intro-probability.pdf
6 22.10. J. Kléma Řešení inferenčních úloh, přehled neřešených úloh bn_neresene_ulohy.pdf
7 29.10. J. Kléma Podpora v řešení projektu, učení struktury sítě v BNT s8-bn-learn.zip
8 5.11. J. Kléma Řešení početních úloh (testování nezávislosti, filtrace)
9 12.11. J. Kléma bayes. sítě – odevzdání úlohy, test GPM
10 19.11. R.Černoch Vzájemný převod reprezentací fuzzy množin, operace s fuzzy množinami 1 sf1.pdf, (http://math.feld.cvut.cz/skripta/fuzzy/)
11 26.11. R.Černoch Fuzzy čísla a operace s nimi sf2.pdf Zadání úlohy fuzzy
12 3.12. R.Černoch Operace s fuzzy množinami 2 sf1.pdf Test fuzzy
13 10.12. R.Černoch Vlastnosti fuzzy operací s12-f2.pdf, zápočty Fuzzy – odevzdání úlohy
14 17.12. P. Křemen
courses/a4m33rzn/program.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)