Warning
This page is located in archive.

Podmínky udělení zápočtu

 1. Účast a aktivní činnost na cvičení. Povoleny jsou 2 absence za semestr bez omluvy.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. 60 bodů lze získat v průběhu semestru, 40 bodů lze získat u písemné zkoušky.
  • U zkoušky je k jejímu složení nutné získat alespoň polovinu z maximálního počtu 40 bodů.
  • Při menším zisku je nutné zkoušku opakovat.
 3. Cvičení se skládá ze tří bloků – deskripčni logika, pravděpodobnostní modely, fuzzy logika.
  • Každý blok bude zakončen úlohou a testem.
 4. U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
  • Maximálně lze za jednu úlohu získat 15 bodů.
  • Opožděné odevzdání je penalizováno 3 bodovou srážkou za každý týden zpoždění.
 5. Testy prověří průběžné teoretické znalosti.
  • Budou trvat zhruba 30 minut, za každý z testů lze získat 5 bodů.
  • Termíny konání dílčích testů budou předem oznámeny (web předmětu).
  • Test lze nahradit pouze v případě omluvené absence.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/a4m33rzn/hodnoceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)