Warning
This page is located in archive.

Instalace knohovny CGAL pro VS2010

Instalace CGAL-3.9 pro Gentoo Linux

Podle: Instalace CGAL-3.9 pro Visual Studio 2010
Úprava pro Gentoo Linux, říjen 2011, Tomáą Levora

Zde najdete heslovitý popis postupu, jak instalovat CGAL-3.9 na Gentoo Linux.

Obsah:

 1. Staľení a instalace CMake
 2. Staľení a instalace knihoven
 3. Staľení a instalace zdrojových kódů knihovny CGAL-3.9
 4. Konfigurace, překlad a instalace knihovny CGAL
 5. Nastavení proměnných prostředí
 6. Pouľití knihovny CGAL na příkladu Triangulation_2
 7. Pouľití knihovny CGAL a QT - příklad example_1

1. Staľení a instalace CMake

CMake je multiplatformní nástroj pro generování projektů a souborů make. Zde jej vyuľijeme jako generátor souborů Makefile pro program make

 • V repozitáři se program CMake nachází na dev-util/cmake
 • Do konzole zadejte
  # emerge cmake

2. Staľení a instalace knihoven

 • Boost
  • V repozitáři se knihovna Boost nachází na dev-libs/boost
  • Do konzole zadejte
   # emerge boost
 • zlib
  • V repozitáři se knihovna Boost nachází na sys-libs/zlib
  • Do konzole zadejte
   # emerge zlib
 • QT library
  • V repozitáři se knihovna Qt nachází na x11-libs/qt
  • Do konzole zadejte
   # emerge qt

3. Staľení a instalace zdrojových kódů knihovny CGAL-3.9

 • Stáhněte CGAL-3.9.tar.gz (Dostanete se sem po vyplnění dotazníku a přijetí podmínek licence ze stránky) a spus»te instalaci.
 • Staľený soubor zkopírujte a rozbalte do přísluąného adresáře
  $ mkdir ~/cgal
  $ cp CGAL-3.9.tar.gz ~/cgal
  $ cd ~/cgal
  $ tar -xzf CGAL-3.9.tar.gz
  $ cd CGAL-3.9

4. Konfigurace, překlad a instalace knihovny CGAL

 • Proveďte konfiguraci knihovny a vygenerujte potřebné soubory Makefile
  $ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/cgal .
  • -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<dir>, instalační adresář, standardně /usr/local
  • -DCMAKE_BUILD_TYPE=<Debug|Release>, typ překladu, standardně Release
  • -DBUILD_SHARED_LIBS=<TRUE|FALSE>, generovat sdílené nebo statické knihovny, standardně TRUE pro sdlené
  • -DCMAKE_C_COMPILER=<program>, překladač jazya C, standardně gcc
  • -DCMAKE_CXX_COMPILER=<program>, překladač jazyka C++ standardně g++
  Daląí informace je moľné nalézt v souboru INSTALL v rootu po rozbalení balíku s knihovnou CGAL. Pokud máte zájem o zařazení příkladů k vygenerování souborů Makefile a jejich překladu, pouľijte jeątě jeden z parametrů
  • -DWITH_examples=true
  • -DWITH_demos=true
  Toto vąak není třeba a příklady je moľné nakonfigurovat samostatně po instalaci
 • Překlad a instalaci provedeme následující posloupností příkazů
  $ make
  $ make install
 • Pro instalaci příkladů jeątě
  $ make examples
Daląí odkazy:

5. Nastavení proměnných prostředí

 • CGAL_DIR ...............zde je soubor CGALConfig.cmake, odpovídá CMAKE_INSTALL_PREFIX v konfiguraci CGA
  • $ export CGAL_DIR=/opt/cgal ................. pokud instalujeme do adresáře /opt/cgal
  • $ export CGAL_DIR=/usr/local ................ pokud instalujeme do adresáře /usr/local
 • Pro zachování proměnné prostředí i po restartu systému je třeba proměnnou uloľit

6. Pouľití knihovny CGAL na příkladu Triangulation_2

 • Vygenerování souboru Makefile
  • $ cd ~/cgal/CGAL-3.9/examples/Triangulation_2
  • $ cmake .
 • Překlad příkladů
  • $ make
 • Spuątění příkladů
  • $ ./terrain

7. Pouľití knihovny CGAL a QT - příklad example_1

 • Vytvořte adresář example_1 a do něj nakopírujte obsah example_1.zip
 • Je tu i soubor CMakeLists.txt, ve kterém je popsáno, co a jak má CMAKE poskládat do projektu
 • $ cd example_1
 • $ cmake . / Configure / Generate
 • $ make && ./exmaple_1
 • QtDesigner se spouątí příkazem designer

 

courses/cg/links/inst-gentoo.txt · Last modified: 2023/09/19 21:40 (external edit)