Warning
This page is located in archive.

Instalace CGALu a QT spolu s QT creatorem na debian-like linuxu (t.j. Ubuntu)

Karel Lenc, 2011
 1. Instalace potřebných balíčků
  Svým oblíbeným způsobem nainstalujte tyto balíčky:

     libcgal-dev qtcreator cmake

  Toho můžete dosáhnout například příkazem:

     sudo apt-get install libcgal-dev qtcreator cmake

  QtCreator je komplexní IDE pro QT C++ projekty. Spolu s ním se stáhnou i daląí balíčky, jako libqt4-dev, který je potřeba pro kompilaci QT aplikací a má také přímo integrovaný Qt designer, který používáme pro návrh uživatelského rozhraní.

 2. Kompilace CGAL projektu
  Výhodou QtCreatoru je také lehká podpora cmake projektů.
 • Cmake projekt lze naimportovat tak, že otevřeme CMakeLists.txt jednoduąe přes dialog File -> Open File or Project (<ctrl>-o).
 • Následně se Vám otevře dialog 'CMake Wizard'. V něm je obecně možné zadat parametry CMaku, build adresář a také jaký kompilátor se má použít. Pak stačí vybrat 'Run CMake' a doufat že Vás odmění výstupem:

  -- Configuring done

  -- Generating done

  -- Build files have been written to:
  ...

 • V prostředí QtCreatoru je poté možné editovat zdrojové soubory a také přímo upravovat soubory grafického rozhraní (*.ui) přes záložku design. Program lze spustit pomocí 'Run' (<ctrl>-r).
 • Jelikož se ale používá CMake a ne interní qmake, lze nové soubory přidávat pouze editací souboru CMakeLists.txt. Avąak QtCreator Vám nabídne, zda chcete znovu spustit CMake, což je potřeba pro vygenerování nových Makefile souborů.

courses/cg/links/inst-debian.txt · Last modified: 2023/09/19 21:40 (external edit)