Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úlohy

K vyhodnocení všech domácích úkolů se využívá Python verze 3.x.

Klasifikace

Na každém cvičení je studentům zadán jeden z jedenácti domácích úkolů. Za každou úlohu lze získat různý počet bodů podle tabulky níže. Úkoly se musí odevzdat v předepsaném termínu podle výše uvedené tabulky - tj. studenti mají na jejich vypracování 7 dní. Poté se studentovi odečítají 2 body za každý započatý týden až k nule (tj. nelze obdržet záporný počet bodů). Každý úkol je možné odevzdat (a tedy nechat vyhodnotit) bez penalizace pouze 10-krát. Za překročení maximálního počtu pokusů o odevzdání se odečítají body podle vzorce vysledny_pocet_bodu = celkovy_počet_bodu * max_povoleny_pocet_pokusu / aktualni_pocet_pokusu s přesností na jednu desetinu, tj. když student získá za své řešení 5 bodů, ovšem až po 11-ti pokusech z max. povolených 10, obdrží pouze 5 * 10 / 11 = 4,5 bodů.

K zápočtu ze cvičení je potřeba získat minimálně 10 bodů a odevzdat všechny úlohy (kromě prvního) s nenulovým ziskem bodů (hodnota před případnou penalizací za zpoždění nebo překročení limitu počtu odevzdání). Domácí úkoly studenti musí vypracovat samostatně.

Neodevzdávejte cizí, resp. opsaný kód a neposkytujte svůj kód k opsání. Tyto činnosti jsou postihovány.

Bodové hodnocení domácích úloh

CvičeníÚlohaZaměřeníMax. počet bodů
1.IntroductionUpload system introduction0
2.Python in actionPython introduction1
3.CalculatorOperations with numbers, exceptions2
4.PI numberCalculation PI number using cycles2
5.PolynomialsUsing array to calculate and evaluate polynoms3
6.Data sortingSorting array and finding most/less important element4
7.ShowroomLinked list in car showroom6
8.BSTBinary search tree4
9.PermutationsPermutation and recursion4
10.Shortest pathDijkstra8
11.Homer's fridgeMore programming6
courses/b0b36zal/zadani/start.txt · Last modified: 2021/10/06 13:00 by seredlad