Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

První cvičení

Během prvního cvičení se seznámíte s cílem předmětu, fakultními stránkami, klasifikační stupnicí a dalšími důležitými věcmi. Aktuální prezentace k cvičení je k dispozici zde, starší slajdy pak zde: zal_1.pdf.

Python

Python je programovací jazyk vyšší úrovně. Jedná se o interpretovaný jazyk s podporou objektů, funkcí, datových typů a modulů.

Zadání prvního úkolu

Zadání prvního úkolu zde.

Podpůrné materiály

courses/b0b36zal/cviceni/1.cviceni.txt · Last modified: 2021/09/21 13:00 by seredlad