Warning
This page is located in archive.

Chybu objasnil Daniel Večerka: “V záznamu byla neočekávaná data (v jeden okamžik byla velikost obrazovky 1600 x 0 a skript, který MP4 generuje, spadl na dělení nulou). Již jsem to ošetřil a MP4 se vygenerovalo.”
(Další důkaz, že i nepravděpodobné situace mohou nastat.)

courses/b0b01pst/chybejicizaznam.txt · Last modified: 2020/10/08 14:23 by navara