Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b0b01pst -- Pravděpodobnost a statistika

Aktuality

Toto je rozhodující místo pro aktuální informace. Od studentů se očekává, že si je zkontrolují alespoň 2x za týden.

Zkoušky v zimním semestru skončily. Na všechny zájemce se dostalo. Kdo se nemohl zúčastnit (nepř. kvůli karanténě), zažádá si proděkana o výjimku (nebude-li udělena globálně) a dohodne se na dalším postupu e-mailem. Jednou z možností je konat zkoušku ve zkouškovém období letního semestru, kdy tento kurs také poběží.

Informace o bodových výsledcích zkouškových písemek najdete v Brute, a to i zpětně. Vzorové řešení najdete po písemce na https://cmp.felk.cvut.cz/~navara/stat/pisemky/

Průběh zkoušek:
3 příklady (jako ve skriptech či na cvičeních) po 15 bodech + 1 otázka (podobná kontrolním otázkám a nepovinným domácím úkolům) za 5 bodů, dohromady 50 bodů s obvyklou klasifikační stupnicí po 10 %. tj. 5 bodech na stupeň; k absolvování je potřeba 50 %, tj. 25 bodů. Sporné případy mohou rozhodnout bonusové body z předchozí výuky (zejména přednášek) a ústní zkoušení. Nicméně kvůli omezení kontaktní výuky se bude ústně zkoušet jen v odůvodněných případech. Může se stát, že písemka nebude opravena v době, na kterou je rezervována posluchárna 363 pro ústní zkoušky; ty se v takovém případě budou řešit později, individuálně nebo distančně. (Nelze dobře předpovídat, jaké oříšky pro opravování nám připravíte. Doba uvedená v KOSu slouží k rezervaci posluchárny 363; přítomnost zkoušejícího je garantována prvních 45 minut, později se lze na seznámení s písemkou domluvit e-mailem.)
Na písemku je letos jen 90 minut (kvůli desinfekci učeben mezi termíny). Tomu bude odpovídat výběr úloh, které nebudou početně náročné. (Z pohledu učitele “3×15 + 5 minut + 40 minut rezerva”.)

Zkoušky jsou vypsány v KOSu na
pátek 15. 1. 9:00
čtvrtek 21. 1. 12:00
čtvrtek 28. 1. 11:00
středu 3. 2. 15:00
čtvrtek 11. 2. 11:00 (poslední termín)
Předpokládá se, že budou organizovány ve více učebnách ve skupinkách po 9 studentech. O rozdělení do učeben budete informováni e-mailem po uzávěrce přihlášek. Rozdělení do poslucháren bude též vyvěšeno na dveřích té posluchárny, která je uvedena v KOSu. Po opravě písemek bude následovat seznámení s výsledky a případné ústní zkoušení v učebně 363. Pokud se oprava nestihne tentýž den (3. 2. a možná i 21. 1.), proběhne seznámení s výsledky a ústní zkoušení následující dopoledne. (Termíny jsou vidět v KOSu jako ústní s nulovou kapacitou. Pokud nemůžete, lze dohodnout pozdější termín nebo jiný způsob sdělení.)

Příklady z Markovových řetězců z přednášky 5. 1. 2021

Co říká a co neříká centrální limitní věta - doplňkový studijní materiál

Přehled značení a pojmů z Markovových řetězců - doplněk ke studijním materiálům

Máte-li problémy s KOSem, hlaste je na helpdesku ČVUT. Na přednášejícího se obracejte jen s otázkami týkajícími se výuky, podmínek zápočtu apod.

Přednášky

Domácí úkoly

Obecné pokyny a termíny: viz Brute
Adresář
1. domácí úkol, termín: 8. 11., řešení.
1. nepovinný úkol, termín: 15. 11., řešení.
2. domácí úkol, termín: 22. 11., řešení
2. nepovinný úkol, termín: 29. 11., řešení
3. nepovinný úkol, termín: 6. 12., řešení
3. domácí úkol, termín: 23. 12., řešení
4. nepovinný úkol, termín: 8. 1., řešení

Cvičení

Linky

Zajímavosti

Co říká elementární pravděpodobnost o riziku nákazy při setkáních:
https://www.bisop.eu/?p=277
dále rozpracováno i pro laiky na
https://www.idnes.cz/technet/veda/jaka-je-pravdepodobnost-ze-se-nakazim-ve-skupine.A201020_173220_veda_mla
Používá se tam chybný předpoklad, který ale nemění zásadně závěry. Kdo z vás ho první najde, dostává +.

courses/b0b01pst/start.txt · Last modified: 2021/02/12 13:50 by navara