Warning
This page is located in archive.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, formální reprezentace znalostí a úvod do markovského rozhodování.

Semestr

Přednášející: Viliam Lisý d293a37ac14639b6abe01c39c2b993af326b0479.jpg, Branislav Bošanský 606b5f296e6078827767959f34300998eccac573.jpg, Michal Pěchouček 4aa36065f8f1e0e2fdd96369ddc6e4df4cd3c9dc.jpg

Cvičící: Jaromír Janisch bf34c0e43c7506f8a400c8cd5e7d21f0f5312566.jpg, Viliam Lisý d293a37ac14639b6abe01c39c2b993af326b0479.jpg Michal Šustr f54374c127e00c7115889d97129e8a2fd1199eb0.jpg, Vojtěch Čermák ,

Přednášky i cvičení budou probíhat v určeném čase ONLINE přes Zoom. (heslo pro přihlášení: 912833 + 1)

Úlohy

Za úlohy můžete získat maximálně 30 bodů. Pro získání zápočtu musíte každou úlohu odevzdat na minimálně 5 bodů (před penalizací za pozdní odevzdání - penalizací tedy neztrácíte nárok na zápočet) a získat celkově minimálně 15 bodů.

Penalizace za pozdní odevzdání:

 • do 24h po deadline – ztrácíte 20% bodů
 • více než 24h po deadline – ztrácíte 100% bodů
Task Start Deadline Points Minimal points
Task 1: Path planning (A*) 8. 3. 2021 28. 3. 2021 (23:59) 10 5
Task 2: Reinforcement Learning 29. 3. 2021 18. 4. 2021 (23:59) 10 5
Task 3: Playing a two-player game week 10 16.5.2021 (23:59) 10 5

Úlohy vždy vypracujte samostatně. Plagiáty jsou detekovány a nejsou tolerovány. Pokud máte z objektivních příčin potíže se splněním úkolů v termínu, kontaktujte nás.

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Zkouška

Zkouška za maximálně 70 bodů:

 • zkouška je písemná,
 • studenti, kteří budou mít celkové bodové hodnocení ≥ 80 bodů musí pro získání odpovídající známky absolvovat ještě krátkou ústní zkoušku (osobně / online – dle pandemické situace)
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy (slidy nejsou jediné studijní materiály!),
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)

Zkoušky z minulých let (vzhledem k úpravě témat v roce 2020/2021, jsou tyto pouze orientační)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 35 bodů ze zkouškové písemky

Termíny:

 • TBA

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2021/05/25 21:06 by lisyvili