Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Z nařízení rektora je od 10. 3. 2020 do odvolání zrušena veškerá prezenční výuka na ČVUT. Přecházíme na distanční režim, sledujte prosím aktuality.

Aktuality ZUI

19.května 2020

Přednáška začne 14:30. Tématem bude Game Theory.

Cvičení začíná v 16:15. Opět Game Theory. POZOR ZMENA LINKU NA IDENTICKY S PREDNASKOU !

12.května 2020

Přednáška začne 14:30. Tématem bude perceptron. Na začátku přednášky se proberou organizační záležitosti (zkoušky a zápočty)

Cvičení začíná v 17:00. Pokud někdo ze studentů dospěl k nějakému řešení, prodiskutujeme výsledky. Pokud někdo narazil na překážky během řešení, také to prodiskutujeme. Můžeme i zvážit přeformulování nějaké části zadání, pokud není zcela jasné z původního textu, co a jak se má řešit. Očekává se aktivní účast studentů v diskusi.

11.května 2020

Pondělní a úterní cvičení (perceptron) proběhne následovně: studenti vypracují zadání, které bude během pondělí (do 13:00) vyvěšeno na fóru v samostatném vláknu PERCEPTRON. V pondělí 13:00 - 13:30 proběhne videochat [probehlo], kde společně projdeme zadání a společně do zadání přidáme objasňující poznámky. Na zadání mohou studenti spolupracovat a byl bych rád, kdyby si aktivně radili na fóru (neposílejte tam, prosím, kódy). V pondělí i v úterý 17:00 - 18:00 pak proběhne diskuse o řešení na videochatu [link bude dodán], kde studenti odprezentují svá specifická řešení, se kterými by rádi seznámili své kolegy.

Aktualizace: vzhledem k vývoji cvičení (videochatu) 13:00-14:30 bude videochat v pondělí 17:00-18:00 věnován průchodu zadáním s cílem nalézt části, které nejsou srozumitelné AKTUALNI VIDEOCHAT.

Upozornění: toto zadání není zadáním domácí úlohy, nýbrž procvičováním perceptronu.

23. dubna 2020

V sekci přednášky a zde je dostupná video přednáška s komentářem ke slajdům na POMDP. Volný přístup je z domény FEL ČVUT. Přednáška obsahuje i několik slajdů o MPD (příklad s robotem sbírajícím plechovky a důkaz konvergence hodnotové iterace). K tématu POMDP se přímo neváže samostatná programovací úloha, příklad na POMDP může ale být součástí zkouškového testu.

15. dubna 2020

Zahájili jsme dvoutýdenní miniblok na sekvenční rozhodování za neurčitosti. K dispozici jsou komentované slajdy k tématu Markovské rozhodovací procesy. Volný přístup je z domény FEL ČVUT. K přednášce se váží řešené příklady 4-6 zde.

Cvičení k tomuto tématu proběhnou na Google Meet (stejný link jako byl už uveden níže) v těchto termínech:

* Po 20.4. od 16:15 - představení MDP na úlohách, zadání domácí úlohy na markovské rozhodovací procesy, cvičení bude nahráno a dostupné kdykoli později (záznam zde), omezený prostor na dotazy bude na konci cvičení, přímá účast všech studentů online není nutná,

* Po 27.4. od 16:15 - 17:15 - diskuse o MDP, problémy s řešením úlohy, dotazy ideálně předem na fóru v tomto vláknu.

8. dubna 2020

V sekci přednášky a zde je dostupná video přednáška s komentářem ke slajdům k tématu Jednotlivá rozhodnutí za neurčitosti. Volný přístup je z domény FEL ČVUT. K přednášce se váží řešené příklady 1-3 zde, tedy v materiálech pro doprovodné cvičení. K tématu se přímo neváže samostatná programovací úloha, úlohy na pravděpodobnostní rozhodování a VPI jsou ale součástí zkouškového testu.

4. dubna 2020

Cvičení k tématu Logická umělá inteligence proběhnou na Google Meet (stejný link jako byl už uveden níže) v těchto termínech:

* Po 6.4. od 16:15 - představení systému TPTP, ukázka řešení několika vzorových úloh, zadání domácí úlohy na situační kalkul, cvičení bude nahráno a dostupné kdykoli později (záznam zde), omezený prostor na dotazy bude na konci cvičení, přímá účast všech studentů online není nutná,

* Po 13.4. od 16:15 - 17:15 - diskuse nad situačním kalkulem pro studenty zapsané na pondělní cvičení, problémy s řešením úlohy, dotazy ideálně předem na fóru, abychom byli rámcově připraveni, Oprava: Jde o velikonoční pondělí, tento termín zrušíme a spojíme s úterní konzultací.

* Út 14.4. od 14:30 - 15:30 - diskuse nad situačním kalkulem pro studenty zapsané na úterní cvičení, problémy s řešením úlohy, dotazy ideálně předem na fóru, abychom byli rámcově připraveni.

Materiály shrnuty zde.

31. března 2020

V sekci přednášky a zde je dostupná video přednáška s komentářem ke slajdům k tématu Logická umělá inteligence. Volný přístup je z domény FEL ČVUT. Na přednášku bude navazovat příští cvičení, to uděláme podobnou formou jako kolegové níže, tj. konzultace s nahráním videa. První cvičení spíše předáme informace, druhé cvičení v dalším týdnu by už mělo být především konzultační. Informace ke cvičení upřesníme na konci týdne.

30. března 2020

Vážení kolegové, výjímečná situace ve které se nacházíme a práce na urgentním komunitně-vědeckém projektu mě zabránila zodpovědně a korektně připravit přednášky na CSP a teorii her. Na vině je především má neschopnost vypořádat se s návalem práce tak abych mohl dostát svým pedagogickým povinnostem. Za to se Vám upřímně omlouvám. Přednášky a cvičení k těmto tématům tedy odkládám ke konci semestru, stejně tak posuneme deadline pro relevantní úkoly v brute.

Na oplátku Vás zvu na seminář katedry počítačů, týkající se použití AI metod k prevenci nákazy, který proběhne online na https://feectu.zoom.us/j/402295494 ve čtvrtek 2.4. v 2:30.

S omlouvou a pozdravem,

Tomáš Krajník

16. března 2020

Vážení studenti,

s ohledem na nouzový stav přecházíme i v předmětu ZUI na distanční formu výuky. Prosíme o trpělivost a žádáme vás o konstruktivní spolupráci pro hladký průběh předmětu.

Přednášky plánujeme natočit, odkaz na video vám bude nasdílen na CW. Testujeme technické řešení.

Prezenční cvičení budou nahrazena poskytnutím doplňujících materiálů a online konzultacemi. Materiály pro aktuální cvičení na CSP si prosím prostudujte. Diskuse k aktuálnímu cvičení je na fóru.

Online hromadné konzultace na Google Meet můžete využít v těchto termínech:

 • Po 16:15 - 17:15
 • Út 14:30 - 15:30

Při konzultaci si prosím vypněte mikrofon, o slovo se hlašte v chatu a vyčkejte až Vám cvičící dá slovo.

Termíny domácích úloh budou odloženy. Naším cílem je poskytnou vám dostatek času ke splnění a nestresovat vás termíny. Přesto vás prosíme, abyste se pokusili úlohy řešit co nejdříve po zadání - aby se nám vše nehromadilo.

 • 1. úloha - AStar 30.3.
 • 2. úloha - CSP 6.4.

Tento týden pilotujeme vzdálenou formu výuky, zkoušíme nové nástroje, dejte nám případně nějaký tip na zlepšení nebo pomožte zpětnou vazbou třeba na fóru.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci! Dbejte prosím na zdraví své i ostatních lidí ve vašem okolí.

Semestr

Přednášející: Michal Pěchouček 4aa36065f8f1e0e2fdd96369ddc6e4df4cd3c9dc.jpg, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg, Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg

Cvičící: Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty:

1. - 3. a 12. - 13. týden: Tomáš Vintr 09cb9e5a38de208af42feb003da69cc8962ef727.jpg, Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg

4. - 5. týden: Martin Schaefer c5b76da3e608d34edb07244cd9b875ee86906328.jpg, Jaromír Janisch bf34c0e43c7506f8a400c8cd5e7d21f0f5312566.jpg

6. - 7. týden: Jonáš Kulhánek

8. - 11. týden: Vladimír Kunc, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg

Úlohy

Součet bodů za úlohy je 60, ale maximálně 50 si odnesete ke zkoušce.

Při zadávání prvního domácího úkolu se upřesní celkový počet úloh.

Task When Deadline Points
Task 1: Path planning (A*) week 3-4 15/03/2020 23:59 30/03/2020 10
Task 2: CSP week 4-5 22/03/2020 06/04/2020 10
Task 3: Two player game week 6-7 05/04/2020 05/06/2020 23:59 10
Task 4: Situation calculus week 8-9 28/04/2020 23:59 10
Task 5: MDP week 9-10 12/05/2020 23:59 17/05/2020 23:59 10
Task 6: ? |week 11-12| ??/05/2020 23:59 | 10

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (2 povolené neúčasti, pro dlouhodobější absence nás kontaktujte na martin.schaefer@fel.cvut.cz).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů, více než 50 bodů nelze ke zkoušce přenést).
 • Odevzdání 5/6 úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z těchto 5 úloh.
  • Jednu úlohu student nemusí vypracovat.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy je 1 bod za každý započatý den po termínu.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test typicky obsahuje 5 skupin otázek po 10 bodech (typicky příklady k řešení, formalizace problému doplněné několika ano/ne otázkami)
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):
Loňské termíny: 4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2020/05/19 16:40 by vintrtom