Warning
This page is located in archive.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Semestr

Přednášející: Michal Pěchouček 4aa36065f8f1e0e2fdd96369ddc6e4df4cd3c9dc.jpg, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg, Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg

Cvičící: Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty:

1. - 6. týden: PO 11:00, 12:45: Martin Schaefer c5b76da3e608d34edb07244cd9b875ee86906328.jpg, PO 16:15: Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg, UT 16:15, 18:00: Jaromír Janisch bf34c0e43c7506f8a400c8cd5e7d21f0f5312566.jpg

7. - 14. týden: Tomáš Vintr 09cb9e5a38de208af42feb003da69cc8962ef727.jpg, Vladimír Kunc, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg

Úlohy

Task When Deadline Points
Task 1: Path planning (A*) week 2-3 10/03/2019 23:59 4
Task 2: CSP week 4-6 31/03/2019 23:59 12
Task 3: Two player game week 6-8 14/04/2019 23:59 8
Task 4: Situation calculus week 8-9 30/04/2019 23:59 8
Task 5: MDP week 9-10 14/05/2019 23:59 10
Task 6: CNN week 11-12 24/05/2019 23:59 8

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 • Odevzdání všech domácích úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh.
  • U jedné úlohy připouštíme výjimku, kdy student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy je 1 bod za každý započatý den po termínu.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test typicky obsahuje 5 skupin otázek po 10 bodech (typicky příklady k řešení, formalizace problému doplněné několika ano/ne otázkami)
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):
4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2019/06/18 21:27 by schaemar