Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Semestr

Přednášející: Michal Pěchouček 4aa36065f8f1e0e2fdd96369ddc6e4df4cd3c9dc.jpg, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg, Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg

Cvičící: Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty:

1. - 6. týden: PO 11:00, 12:45: Martin Schaefer c5b76da3e608d34edb07244cd9b875ee86906328.jpg, PO 16:15: Tomáš Krajník e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg, UT 16:15, 18:00: Jaromír Janisch bf34c0e43c7506f8a400c8cd5e7d21f0f5312566.jpg

7. - 14. týden: Tomáš Vintr 09cb9e5a38de208af42feb003da69cc8962ef727.jpg, Vladimír Kunc, Jiří Kléma 093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg

Úlohy

Task When Deadline Points
Task 1: Path planning (A*) week 2-3 10/03/2019 23:59 4
Task 2: CSP week 4-6 31/03/2019 23:59 12
Task 3: Two player game week 6-8 14/04/2019 23:59 8
Task 4: Situation calculus week 8-9 30/04/2019 23:59 8
Task 5: MDP week 9-10 14/05/2019 23:59 10
Task 6: CNN week 11-12 24/05/2019 23:59 8

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 • Odevzdání všech domácích úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh.
  • U jedné úlohy připouštíme výjimku, kdy student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy je 1 bod za každý započatý den po termínu.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test typicky obsahuje 5 skupin otázek po 10 bodech (typicky příklady k řešení, formalizace problému doplněné několika ano/ne otázkami)
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):
4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2019/06/18 21:27 by schaemar