Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Semestr

Přednášející: Michal Pěchouček, Jiří Kléma, Branislav Bošanský

Cvičící: Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty: Branislav Bošanský, David Fiedler, Jaromír Janisch, Martin Schaefer

Úlohy

Task When Deadline
Task 1: Path planning (A*) week 3-5 25/03/2018 23:59
Task 2: CSP week 5-7 08/04/2018 23:59
Task 3: Two player game week 7-9 22/04/2018 23:59
Task 4: Situation calculus week 9-10 07/05/2018 23:59
Task 5: MDP week 11-12 22/05/2018 23:59

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 • Odevzdání všech domácích úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh.
  • U jedné úlohy připouštíme výjimku, ale student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test obsahuje deset ANO/NE otázek po 1 bodu (správná odpověď +1 bod, žádná odpověď 0b., nesprávná odpověď -1b.) a 4 volné otázky (typicky příklady k řešení) po 10 bodech
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):

 • 6.6., 8:30, KN:E-107
 • 13.6., 11:00, KN:E-301
 • 19.6., 9:00, KN:E-107
 • 26.6., 9:00, KN:E-107

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2018/06/13 15:19 by klema