Warning
This page is located in archive.

Základy umělé inteligence (B4B36ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Semestr

Přednášející: Michal Pěchouček, Jiří Kléma, Branislav Bošanský

Cvičící: Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty: Branislav Bošanský, David Fiedler, Jaromír Janisch, Martin Schaefer

Úlohy

Task When Deadline
Task 1: Path planning (A*) week 3-5 25/03/2018 23:59
Task 2: CSP week 5-7 08/04/2018 23:59
Task 3: Two player game week 7-9 22/04/2018 23:59
Task 4: Situation calculus week 9-10 07/05/2018 23:59
Task 5: MDP week 11-12 22/05/2018 23:59

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 • Odevzdání všech domácích úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh.
  • U jedné úlohy připouštíme výjimku, ale student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test obsahuje deset ANO/NE otázek po 1 bodu (správná odpověď +1 bod, žádná odpověď 0b., nesprávná odpověď -1b.) a 4 volné otázky (typicky příklady k řešení) po 10 bodech
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):

 • 6.6., 8:30, KN:E-107
 • 13.6., 11:00, KN:E-301
 • 19.6., 9:00, KN:E-107
 • 26.6., 9:00, KN:E-107

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2018/06/13 15:19 by klema