Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Program 2020/2021

Due to the rector`s directives and current COVID situation, the labs will be held in distance form (i.e. online) using MS teams (https://ist.cvut.cz/en/our-services/microsoft-teams/).

MS Teams classroom link

Termín a místo cvičení:

Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-230 v čase 14:30-16:00

Předmět A6M33ZMO: místnost KN:E-132 v čase 16:15-17:45

Cvičící

  • Radoslav Škoviera (radoslav.skoviera (at) cvut.cz)
  • Dominik Fiala (dominik.fiala (at) cvut.cz)
  • Júlia Škovierová (julia.skovierova (at) cvut.cz)
Na testovacím serveru je nainstalován Matlab verze 2017a. Implementace odevzdávaných kodů by proto měla být kompatibilní s touto verzí.
Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení
01 22.09.2020 Úvod do Matlabu
02 29.10.2020 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 12.10.2020 3 body
03 06.10.2020 pokračování
04 13.10.2020 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 26.10.2020 4 body
05 20.10.2020 pokračování
06 27.10.2020 High Dynamic Range (HDR) 09.11.2020 4 body
07 03.11.2020 pokračování
08 10.11.2020 Segmentace 30.11.2020 5 bodů
09 17.11.2020 pokračování
10 24.11.2020 pokračování
11 01.12.2020 Registrace 14.12.2020 4 body
12 08.12.2020 pokračování
13 15.12.2020 Restaurace obrazu 11.01.2021 4 body
14 05.01.2020 pokračování

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 3–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem tedy lze získat maximálně 24 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 12 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/b4m33dzo/labs/start.txt · Last modified: 2020/12/14 22:55 by kucerjul