Warning
This page is located in archive.

Vloženi URL do KOSu

Jak vložit adresu domácí stránky předmětu do KOSu

Login to: https://kos.is.cvut.cz

Předmety → Editace textů předmětu
Vyberte předměte a načtěte texty
Doplňte adresu. Předmět může být adresován dvěma způsoby:
- absolutní adresa obsahuje ID semestru, ve kterém se předmět vyučoval, např. https://cw.fel.cvut.cz/b181/kod_predmetu/,
- obecná adresa neobsahuje ID semestru, ale obecný text wiki, např. https://cw.fel.cvut.cz/wiki/kod_predmetu/, takový odkaz vždy vede na stránky předmětu buď v aktuálním semestru nebo nejbližším předchozím semestru, ve kterém se předmět vyučoval.
help/vlozeni_domaci_stranky_do_kosu.txt · Last modified: 2019/01/30 10:28 by votavon1