Warning
This page is located in archive.

Pravidla použití nástrojů AI (návrh)

Na stránce předmětu specifikujte, zda je využití nástrojů AI v předmětu obecně povoleno, příp. v jakých částech a činnostech je zakázáno. Vysvětlete, proč je samostatná práce v těchto částech pro studenty přínosnější než využití nástrojů UI.

Níže uvedený text můžete použít jako inspiraci/draft pravidel pro využití nástrojů AI ve vašem kurzu. Vaše pravidla mohou být jiná, ale studenti by s nimi měli být seznámeni hned od počátku.

Pod pojmem nástroje UI rozumíme moderní nástroje jako např. ChatGPT, Microsoft Bing Chat, Google Bard, Github Copilot, Code Llama atd. Pravidla pro používání nástrojů UI v kurzu XXXXXXX jsou následující:

 • V tomto kurzu je obecně povoleno používat nástroje UI, pokud není uvedeno jinak.
 • Významné výjimky z tohoto pravidla jsou např.
  • části zpráv o domácích/semestrálních úkolech, kde byste měli popsat a zhodnotit pozorované výsledky,
  • testy na některých cvičeních a
  • zkouška.
 • Buďte upřímní a otevření. Pokud tyto nástroje používáte, uveďte ve své práci jasně, které části byly vytvořeny s jejich pomocí (a jak).
 • Poučte svého učitele o jejich použití! Jsme zvědaví a vděční, když se od vás naučíme, jak tyto nástroje efektivně používat.

Povolení používat tyto nástroje je dvousečná zbraň. Mohou vám v mnoha ohledech pomoci, ale mohou vám také uškodit.

 • Naším cílem je vás něco naučit tím, že od vás vyžadujeme řešení domácích úkolů a semestrálních úloh. (Naopak NENÍ naším cílem naučit vás zkopírovat zadání úlohy do chatu nástroje UI, požádat o řešení a zkopírovat zpět odpověď UI.).
 • Nezapomeňte: Autorem kódu/zprávy/řešení jste vy, i když vám s ním pomohla UI! Jste zodpovědní za všechny chyby, které UI udělá, a za všechna tvrzení, která jsou nesprávná nebo nejsou podložena daty. Jste zodpovědní za všechny neexistující odkazy, které si UI vymyslí.
 • Pokud necháte UI vygenerovat kód za vás, ujistěte se, že rozumíte každému jeho kousku a že byste jej dokázali napsat i sami. Využijte vygenerovaný kód k tomu, abyste se dozvěděli něco o syntaxi a vlastnostech programovacího jazyka, nebo dokonce o řešení své úlohy, ale pak (např. po 24 hodinách) řešení implementujete z hlavy znovu, bez pomoci UI. Můžete být požádáni o jeho vysvětlení nebo úpravu. Můžete dostat úkol, kde pomoc UI nebude k dispozici.
 • Přímé odevzdání částí textu/kódu vygenerovaných pomocí UI není žádoucí a může být posuzováno a postihováno podobně jako plagiátorství.
help/ai_in_education/rules_cz.txt · Last modified: 2023/11/13 10:36 by xposik