Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Průběh zkoušky z Elektřiny a magnetismu

Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Písemná část

Písemná část sestává z testu z 25 základních otázek (celkem 50 bodů) a tří příkladů - varianty příkladů z přednášek, cvičení a doporučených domácích úloh (celkem 50 bodů). Připočítávají se body z testu v polovině semestru. Z obou výše uvedených částí je nutno získat alespoň polovinu bodového hodnocení! Následuje diskuse na výsledky a postupem řešení.

Test ze základních otázek

Otázky jsou jednoduché a vyžadují odpověď jedním nebo dvěma matematickými vztahy nebo obrázky.

Každá otázka je zhodnocena jedním ze tří možných způsobů: 0 - 1 - 2 body.

Otázky k teoretické části zkoušky.

courses/b4b17eam/zkouska.txt · Last modified: 2019/08/26 10:17 by hazdrap