Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a4b17eam -- Elektřina a magnetismus

Předmět seznamuje se základy elektrotechniky, elektromagnetického pole a jednoduchých pasivních obvodů. Důraz je kladen na fyzikální pochopení podstaty jevů.

Vážení studenti, veškeré informace k předmětu naleznete na:

https://docs.google.com/document/d/1622SH4zcT53WEZAC7UeIW9Fv2zwZvreOGGkhfO9tQ6E/edit?usp=sharing

Všeobecné informace pro akademický rok 2020/2021

  1. Nerozlišují se cvičení a přednášky - výklad a řešení příkladů na sebe navazují.
  2. Činnost studentů během semestru je ohodnocena 10ti body (test v cca polovině semestru).
  3. Podmínkou získání zápočtu je absolvování 75% hodin.
  4. Konzultace k předmětu je možno individuálně domluvit s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce / zápočtu

Naleznete na následujících odkazech: průběh zkoušky, Otázky k teoretické části zkoušky

Doporučená literatura

courses/b4b17eam/start.txt · Last modified: 2020/09/08 13:52 by hazdrap