Warning
This page is located in archive.

a4b17eam -- Elektřina a magnetismus

Předmět seznamuje se základy elektrotechniky, elektromagnetického pole a jednoduchých pasivních obvodů. Důraz je kladen na fyzikální pochopení podstaty jevů.

Vážení studenti, veškeré informace k předmětu naleznete na:

https://docs.google.com/document/d/1BYUyOEtqGBPOlqoNVQYXU9gDSE12ZQjneDdVY0x1MDI/edit?usp=sharing

Všeobecné informace pro akademický rok 2022/2023

  1. Nerozlišují se cvičení a přednášky - výklad a řešení příkladů na sebe navazují.
  2. Podmínkou získání zápočtu je absolvování 75% hodin a absolvování obou testů v semestru.
  3. Konzultace k předmětu je možno individuálně domluvit s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce / zápočtu

Naleznete na následujících odkazech: průběh zkoušky

courses/b4b17eam/start.txt · Last modified: 2022/09/13 15:42 by hazdrap